Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

NIS2 - Euroopan unionin kyberturvallisuusdirektiivi

NIS2-direktiivin tavoitteena on kyberturvallisuuden yhteisen tason varmistaminen kaikkialla Euroopan unionissa.

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivi (ns. NIS-direktiivi) säätää tietoturvavelvollisuuksista ja häiriöraportoinnista useilla eri sektoreilla. Uusi NIS2-direktiivi (eli kyberturvallisuusdirektiivi) korvaa aiemman EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin. (Ulkoinen linkki)

Uuden kyberturvallisuusdirektiivin tavoitteena on vahvistaa sekä EU:n yhteistä että jäsenvaltioiden kansallista kyberturvallisuuden tasoa tiettyjen kriittisten sektoreiden osalta.

Direktiivissä osoitetaan yhteiskunnan kriittisille sektoreille kyberturvallisuutta vahvistavia riskienhallintavelvoitteita ja raportointivelvoitteet merkittävistä poikkeamista. Direktiivissä on lueteltu vähimmäistoimenpiteet, jotka kaikkien toimijoiden on toteutettava hallitakseen toimintoihinsa kohdistuvia kyberturvallisuusriskejä.  

Päivitämme sivua kevään 2024 aikana.