Teletoiminnan tulkintaesimerkkejä

Tällä sivulla kuvataan Traficomin tulkintaperiaatteita siitä, milloin ja kenen toimintaa teletoimintasääntely koskee muun muassa erotuksena ICT-palveluihin ja erilaisiin internetissä tarjottaviin palveluihin ja toisaalta monen toimijan palveluketjuissa, alihankinnassa ja jälleentarjonnassa. Lisäksi kuvataan sääntelyn soveltumista ensi- tai toissijaisessa palvelussa ja yhteisö- tai sovellussidonnaisissa palveluissa. Sivulla käsitellään myös ohjelmisto- ja laitepalvelujen ja viestintäpalvelun rajanvetoa.

1. Palveluketjut, alihankinta ja jälleentarjonta

2. Ensisijainen ja toissijainen palvelu

3. Ohjelmistopalvelun tai laitetarjonnan (ICT) ja viestintäpalvelun raja

4. Yhteisö- ja sovellussidonnaiset palvelut