Kyberturvallisuus ja yrityksen hallituksen vastuu -opas

Yritykset ovat entistä riippuvaisempia digitaalisista palveluista ja järjestelmistä. Samalla niihin kohdistuvat kyberuhkat lisääntyvät jatkuvasti. Tietoturva ei ole enää vain tekninen ongelma, vaan se tulee nostaa osaksi yrityksen riskienhallintaa. Kyberturvallisuus ja yrityksen hallituksen vastuu -opas antaa työkaluja ja tukea organisaation kyberturvallisuuden parantamiseen.

""

Hyvin rakennettu kyberturvallisuus suojaa yrityksen toimintakykyä ja varmistaa, että liiketoiminnassa voidaan hyödyntää digitaaliteknologian tarjoamia hyötyjä täysimääräisesti. Tämän vuoksi myös yritysten hallitusten jäsenillä tulee olla riittävät tiedot kyberturvallisuudesta ja siihen liittyvistä liiketoimintariskeistä. Autamme yritysten hallituksia kysymään ne kysymykset, joiden avulla selvitetään, onko organisaation tietoturva-asiat kunnossa. Oppaassa kysymykset on sanoitettu valmiiksi.

Kyberturvallisuus ja yrityksen hallituksen vastuu -opas on suunnattu erityisesti suurten ja keskisuurten organisaatioiden hallitusten jäsenille, mutta se toimii myös kyberturvallisuudesta vastaavien henkilöiden arkisena työkaluna. Opasta voivat kuitenkin hyödyntää kaikenkokoiset organisaatiot toimialaan katsomatta.

Opas on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja sen voi ladata PDF-muotoisena Kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta.

Tilaa painettu versio sähköpostitse osoitteesta cert [at] traficom.fi