Ohjeet ja oppaat tietoturva-ammattilaisille

Digitaalinen yhteiskunta tarvitsee yhä enemmän asiantuntijoita, jotka pystyvät tulkitsemaan ajankohtaisia kyberturvallisuuden ilmiöitä ja ratkomaan niihin liittyviä ongelmia. Tälle sivulle koottujen oppaiden avulla tietoturva-ammattilainen voi päivittää omaa osaamistaan.

""

Harjoitustoiminta

Kyberharjoittelun tavoitteena on parantaa organisaatioiden toimintavalmiuksia ja reagointikykyä vakavien tietoturvaloukkaustilanteiden varalta sekä lyhentää ja pienentää varsinaisten kyberhyökkäysten vaikutuksia. Harjoitustilanteessa luodaan simuloitu kriisitilanne, jonka ratkaisemisesta organisaatio saa arvokkaita oppeja oman toimintansa kehittämiseksi. Lue lisää harjoitustoiminnasta  täältä (Ulkoinen linkki).