Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Tietoturvan kehittämisen tuen hakijoiden joukossa eri kokoisia ja eri toimialoja edustavia yhteiskunnan kannalta kriittisiä yrityksiä

Tietoturva Nyt!

Tietoturvan kehittämisen tukea on myönnetty noin 1,8 miljoonaa euroa ja 77 yritykselle. Tukea saaneiden joukossa on monen kokoisia ja eri toimialoja edustavia yrityksiä. Kaiken kaikkiaan 86 yrityksen tukihakemuset on käsitelty. Hakemuksia on tullut tähän mennessä 656. Tukea myönnetään niin kauan kuin tuen myöntämiseksi varattu 6 miljoonan euron määräraha riittää.

Valtioneuvosto teki lokakuussa päätöksen määräaikaisesta yrityksille myönnettävästä tietoturvan kehittämisen tuesta, eli niin sanotusta tietoturvasetelistä. Tuen tavoitteena on nostaa nopeasti yritysten tietoturvallisuuden tasoa ja sitä kautta parantaa koko yhteiskunnan kykyä suojautua kyberturvallisuusuhkia vastaan. Tuessa on kaksi tukiluokkaa: pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävä enintään 15 000 euron tuki ja kaikkien yrityksien haettavissa oleva enintään 100 000 euron tuki.

Enintään 15 000 euron tukea on myönnetty noin miljoona euroa 69 yritykselle. Enintään 100 000 euron tukea on myönnetty noin 800 000 euroa 8 yritykselle. Enintään 2 miljoonaa euroa voidaan myöntää korkeintaan 100 000 euron tukina, ja tästä rahamäärästä melkein puolet on nyt myönnetty.

Tähän mennessä tuen saaneista yrityksistä noin 74 prosenttia on mikro- tai pienyrityksiä, 19 prosenttia keskisuuria yrityksiä ja 6 prosenttia suuria yrityksiä.  

"Käsiteltyjen tukihakemusten ja ensimmäisten karkeiden arviointien perusteella näyttää siltä, että tukea ovat hakeneet ja tukea on myönnetty hyvin erikokoisille ja eri toimialoja edustaville yhteiskunnan kannalta elintärkeille yrityksille. Myös alueellisesti myönnetyt tuet ovat jakautuneet 15 eri maakunnan alueella toimiville yrityksille. Tukea on haettu niin perustietoturvallisuuden parantamiseksi tehtäviin toimenpiteisiin kuin myös korkeamman tason tietoturvallisuuden varmistamiseksi tehtäviin toimenpiteisiin", kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jukka-Pekka Juutinen

Muiden hakemusten käsittely jatkuu ja tällä hetkellä käsittelyssä ovat joulukuun 2022 alkupuolella tulleet hakemukset.