Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Tietoturva Nyt!

Tietoturvan kehittämisen tuen enintään 100 000 euron tukina myönnettäväksi varattu 2 miljoonan euron määräraha on nyt myönnetty kokonaan. Tukea myönnettiin lopulta 24 yritykselle, kun kaiken kaikkiaan enintään 100 000 euron tukea haki 150 yritystä. Suuri määrä tukea hakeneista yrityksistä jäi siten ilman tukea. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tulee antamaan kyseisille yrityksille vielä erillisen päätöksen asiassa.

Tietoturvan kehittämisen tukena myönnettäväksi varatusta 6 miljoonan euron määrärahasta on vielä myöntämättä noin miljoona euroa, joka myönnetään enintään 15 000 euron tukina. Arviolta jäljellä oleva määräraha riittää noin 60–70 tukea hakeneelle yritykselle, kun yhteensä 232 yrityksen hakemus on vielä käsittelemättä. Siten on todennäköistä, että suuri määrä myös enintään 15 000 euron tukea hakeneista yrityksistä jää ilman tukea. Tukea myönnetään hakemusjärjestyksessä ja parhaillaan käsitellään 21.12.2022 tulleita hakemuksia. 

Kokonaisuudessaan tietoturvan kehittämisen tukea on hakenut 732 yritystä yhteensä noin 18 miljoonan euron edestä. Näistä 376 yrityksen hakemus on käsitelty loppuun saakka. Tukea on myönnetty 237 yritykselle ja 139 yrityksen hakemus on joko hylätty viraston päätöksellä tai peruttu hakijan toimesta. Euromääräisesti tukea on myönnetty reilut 5 miljoonaa euroa myönnettävissä olevasta 6 miljoonan euron määrärahasta. 

Tiesitkö?

Valtioneuvosto teki lokakuussa 2022 päätöksen määräaikaisesta yrityksille myönnettävästä tietoturvan kehittämisen tuesta eli niin sanotusta tietoturvasetelistä. Tuen tavoitteena on nostaa nopeutetusti yritysten tietoturvallisuuden tasoa ja sitä kautta parantaa koko yhteiskunnan kykyä suojautua kyberturvallisuusuhkia vastaan. Tuessa on kaksi tukiluokkaa: pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävä enintään 15 000 euron tuki ja kaikkien yrityksien haettavissa oleva enintään 100 000 euron tuki. Enintään 2 miljoonaa euroa voidaan myöntää enintään 100 000 euron tukina.