Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Valikko

Havainnointi ja avunanto

Autamme organisaatioita havaitsemaan niihin kohdistuvia tietoturvaloukkauksia. Lisäksi autamme tietoturvaloukkausten selvittämisessä.

Koordinointi ja avunanto

Yksityiset henkilöt, yritykset ja organisaatiot voivat ilmoittaa meille niihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista, kuten haittaohjelmaepäilyistä, tietojen kalastelusta tai palvelunestohyökkäyksistä sekä näiden yrityksistä.

Yhteydenottojen perusteella voimme tarjota apua tietoturvaloukkauksen selvittämiseksi sekä koordinoida tarvittavia toimenpiteitä. Autamme kulloinkin käytettävissä olevien resurssien rajoissa kaikkia suomalaisia toimijoita.

Toimenpiteet voivat pitää sisällään esimerkiksi

  • tiedon jakamista
  • yhteistyökumppanien ja -verkostojen kontaktointia
  • teknistä analyysiä
  • lainopillista neuvontaa.

Lisäksi ylläpidämme valtionhallinnolle ja huoltovarmuuskriittisille toimijoille tarkoitettua 24/7-päivystystä. Nämä toimijat voivat tiedustella päivystysnumeroa osoitteesta cert@traficom.fi.

Vakavien tietoturvaloukkausten havainnointi - HAVARO

Palvelemme huoltovarmuuskriittisiä toimijoita ja valtionhallintoa tietoturvaloukkausten havainnointi- ja varoitusjärjestelmä HAVAROn avulla.

Järjestelmän avulla organisaation verkkoliikenteestä havainnoidaan haitalliseksi tunnistettua tai normaalista poikkeavaa liikennettä. Varoitamme asiakasta havaituista tietoturvaloukkauksista. Koostamme asiakkaalle varoituksia muualla havaituista uhkista sekä laadimme raportteja sen omasta ja toimialan tietoturvatilanteesta.

Autoreporter

Torjumme haittaohjelmia yhteistyössä teleyritysten kanssa Autoreporter-järjestelmän avulla. Autoreporter-järjestelmä saa tietoja Suomesta lähtöisin olevasta haittaohjelmaliikenteestä lähes kaikkialta maailmasta. Tiedot välitetään liittymiä ylläpitäville teleyrityksille, jotka ilmoittavat havainnoista asiakkailleen.

Lisätietoja

Lisätietoa Autoreporter-järjestelmästä saat sähköpostitse cert@traficom.fi

Päivitetty