Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Siirry hakuun

Havainnointi ja avunanto

Autamme organisaatioita havaitsemaan niihin kohdistuvia tietoturvaloukkauksia. Lisäksi autamme tietoturvaloukkausten selvittämisessä.

Koordinointi ja avunanto

Yksityiset henkilöt, yritykset ja organisaatiot voivat ilmoittaa meille niihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista, kuten haittaohjelmaepäilyistä, tietojen kalastelusta tai palvelunestohyökkäyksistä sekä näiden yrityksistä.

Yhteydenottojen perusteella voimme tarjota tarvittaessa tietoturvaloukkauksen selvittämiseksi ja tutkimiseksi apua sekä koordinoida tarvittavia toimenpiteitä. Autamme kulloinkin käytettävissä olevien resurssien mahdollistamissa rajoissa kaikkia suomalaisia toimijoita.

Toimenpiteet voivat pitää sisällään esimerkiksi

  • tiedon jakamista
  • yhteistyökumppanien ja -verkostojen kontaktointia
  • teknistä analyysiä
  • lainopillista neuvontaa.

Ilmoittaminen

Voit ilmoittaa meille tietoturvaloukkauksesta sähköisellä lomakkeella sekä sähköpostitse cert@traficom.fi.

Lisäksi ylläpidämme valtionhallinnolle ja huoltovarmuuskriittisille toimijoille tarkoitettua 24/7-päivystystä. Nämä toimijat voivat tiedustella päivystysnumeroa osoitteesta cert@traficom.fi.

Vakavien tietoturvaloukkausten havainnointi

Palvelemme huoltovarmuuskriittisiä toimijoita ja valtionhallintoa tietoturvaloukkausten havainnointi- ja varoitusjärjestelmä HAVARO:n avulla.

Järjestelmän avulla organisaation verkkoliikenteestä havainnoidaan haitalliseksi tunnistettua tai normaalista poikkeavaa liikennettä. Varoitamme asiakasta havaituista tietoturvaloukkauksista. Koostamme asiakkaalle varoituksia muualla havaituista uhkista sekä laadimme raportteja sen omasta ja toimialan tietoturvatilanteesta.

Lisätietoa vakavien tietoturvaloukkausten havainnoinnista saat sähköpostitse osoitteesta cert@traficom.fi

Autoreporter

Torjumme haittaohjelmia yhteistyössä teleyritysten kanssa Autoreporter-järjestelmän avulla. Autoreporter-järjestelmä saa tietoja Suomesta lähtöisin olevasta haittaohjelmaliikenteestä lähes kaikkialta maailmasta. Tiedot välitetään liittymiä ylläpitäville teleyrityksille, jotka ilmoittavat havainnoista asiakkailleen.

Lisätietoja

Lisätietoa Autoreporter-järjestelmästä saat sähköpostitse cert@traficom.fi