Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Avbrott i OTP-identifieringssystemet 31.5. klo 9.30-16.00

Informationssäkerhet Nu!

Traficom kommer att uppdatera identifieringssystemet onsdag 31.5. mellan 9.30 och 16.00. Detta orsakar avbrott i olika system som använder OTP-identifikation, exempelvis chattapplikationen (Rocket chat), HAVARO och störningshanteringssystemet.