Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Våra tjänster

Lägesbild och nätverksledarskap

Cybersäkerhetscentrets tjänster för lägesbild och nätverksledarskap hjälper att upprätthålla och utveckla informationssäkerheten i en värld som förändras snabbt.

Monitorering och incidenthantering

Vi hjälper organisationer att upptäcka informationssäkerhetskränkningar mot dem. Vi bistår också i att utreda kränkningar.

Bedömning, godkännande och rådgivning

NCSA-FI:s lagstadgade uppgift är att erbjuda bedömnings- och godkännandetjänster. Därtill erbjuder vi rådgivning om informationssäkerhet till statsförvaltningen och försörjningsberedskapskritiska aktörer.