Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Vår verksamhet

CERT

CERT-verksamheten förebygger säkerhetsöverträdelser och informerar om informationssäkerhetsärenden

NCSA

Vår NCSA-verksamhet ansvarar för säkerhetsfrågorna vid elektronisk dataöverföring och hanteringen av säkerhetsklassificerat material.

Reglering och tillsyn

Med säkerhetsövervakning mot trygga och tillförlitliga kommunikationsnät och -tjänster

Nationella samordningscentrumet för forskning, utveckling och innovation inom cybersäkerhet

Vi skapar förutsättningar för den finländska cybersäkerhetssektorn, till exempel företag, högskolor och forskningsinstitut, att delta i internationell forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Satellitnavigation

Galileo är ett globalt satellitnavigeringssystem som Europeiska unionen finansierar och förvaltar. Traficom administrerar den offentliga reglerade tjänsten PRS (Public Regulated Service) som erbjuds via Galileo-systemet. 
Galileo-sateliitti