Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Cyberväder berättar om betydande säkerhetsincidenter under månaden

Läs mer
""

Varningar

[Uppdaterad 22.3] Den kritiska sårbarheten i Exchange e-postservrar förutsätter uppföljning

Vi uppdaterade den röda varningen till gul den 23 mars. Enligt vår uppskattning är den akuta fasen över och därför har vi sänkt varningens nivå från röd till gul.
Varning1/2021
Svårighetsgrad
Allvarlig

Varningar

Inga giltiga varningar

Varningar

Cybervädret i februari var grått

På grund av sårbarheter i Microsoft Exchangeservrar publicerade vi en röd varning vid månadsskiftet. Det är fråga om ett allvarligt fall som kräver åtgärder av informationssäkerhetsansvariga. Det f...
I den fjärde delen av artiklar om sårbarheter berättar vi om Cybersäkerhetscentrets sårbarhetskoordination. Bekanta dig med vår verksamhet genom exempelfall (på finska).
Vi gav en röd varning om sårbara Exchangeservrar den 3 mars 2021. Den akuta fasen är över men de organisationer som använder eller har använt Exchange ska göra en informationssäkerhetsundersökning.
Finland är en del av globala informationsnät. Till följd av detta är Finland och finländare också utsatta för laterala intrång (lateral movement) som försöker skapa en så förmånlig ställning och ar...