Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Stöd för informationssäkerhet under undantagsförhållanden

Bekanta dig med våra tips
""

Varningar

Inga giltiga varningar

Varningar
I april förekom det många bekanta fenomen som ökade i antal eller använde avancerade metoder. Office 365-dataintrång som minskade tidigare ökade igen till samma nivå som vid början av året. Med hjä...
Det pågår nätfiske efter bekräftelsekoder för WhatsApp-konton i Finland. Det är viktigt att WhatsApp-användarna identifierar nätfiskeförsök efter bekräftelsekoder som kommer via sms och skyddar sig...
Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket, Digipooli och Försörjningsberedskapscentralen producerar tillsammans en lägesbild av det digitala området under undantagsförhållanden....
Vid månadsskiftet april–maj ordnade Cybersäkerhetscentret en frågesport om identifiering av nätfiskesidor. Vi lovade berätta om resultaten som vi nu betraktar i denna Informationssäkerhet Nu!-artik...

Informationssäkerhet under undantagsförhållanden - Anvisningar för privatpersoner

På dessa sidor hittar du råd för informationssäkerhet i hemmet, distansarbete och distansstudier samt kommunikationsnätens funktion.
""

Informationssäkerhet under undantagsförhållanden - Anvisningar för organisationer och företag

På dessa sidor hittar du aktuell information om cybersäkerheten samt anvisningar för att arrangera en säker arbetsmiljö.
""

Skydd mot nätfiske och dataintrång i Microsoft Office 365

Avvärj nätfiske efter Office 365-koder med hjälp av vår guide
""

Säker utveckling: med sikte på godkännaende

""
Guiden är avsedd för alla som utvecklar mjukvarubaserade lösningar, i synnerhet för producenter av krypteringslösningar. Den omfattar bästa praxis för att undvika sårbarheter och andra vanliga problem i programkonstruktion.

Cybersäkerhetsmärket - För en informationssäker vardag (Extern länk)

"Tietoturvamerkin logo ja possu säkissä"
Med Cybersäkerhetsmärket, som beviljas av Transport- och kommunikationsverket Traficom, visar man att en produkt eller tjänst som försetts med märket har konstruerats på ett informationssäkert sätt. Märket används i smart konsumentutrustning som kan ansluta till internet, dvs. i så kallade IoT-enheter.

Cybersäkerhet och styrelsens ansvar

""
Cybersäkerhetscentret har utarbetat en guide som tryggar affärsverksamheten i den digitala världen. Guiden är avsedd för den högsta företagsledningen.