Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Cyberväder

Vår månatliga sammanställning av cybervädret berättar om betydande säkerhetsincidenter och -fenomen från den senaste månaden. Vi ger läsarna en sammanställning av de aktuella händelserna inom cybersäkerheten. Du kan följa det aktuella cybervädret via våra kanaler för sociala medier.

""

Aktuell cyberväder

Cybervädret i oktober var grott och regnigt

Cybervädret omfattar sex fenomen inom informationssäkerheten

Helheten delas in i följande delar:

  • Nätens funktion
  • Spionage
  • Skadeprogram och sårbarhet
  • Dataintrång och dataläckage
  • Bluff och nätfiske
  • IoT och automation

Cybervädret kan illustreras med hjälp av tre bilder

Dessa är

  • lugnt
  • oroande
  • och allvarligt.

#kybersää


Följ cyberväder per dag och vecka via våra kanaler för sociala medier på
Facebook (Extern länk) och Twitter (Extern länk) hashtagg #cyberväder.