Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Cyberväder

Cyberväder berättar om betydande säkerhetsincidenter och -fenomen under månaden. Läsaren får en snabb helhetsbild av vad som hänt på cybersäkerhetsfältet under perioden i fråga.

Cybervädret kan illustreras med hjälp av tre bilder

  • lugnt
  • oroande
  • och allvarligt.

Cybervädret omfattar sex fenomen inom informationssäkerheten

Helheten delas in i följande delar:

  • Dataintrång och dataläckage
  • Bedrägerier och nätfiske
  • Skadliga program och sårbarheter
  • Automation
  • Nätverkens funktion
  • Spionage

Följ oss i sociala medier

Följ cyberväder per dag och vecka via våra kanaler för sociala medier med hashtagg #cyberväder.

Twitter: @CERTFI (Extern länk)

Facebook: @NCSC-FI (Extern länk)

Instagram: @Traficom_Finland (Extern länk)

Youtube: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (Extern länk)