Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Anmäl till oss

Privatpersoner, företag och organisationer kan till Cybersäkerhetscentret vid Transport- och Kommunikationsverket anmäla kränkningar av informationssäkerheten de blivit utsatta för, t.ex. phishing eller blockeringsattacker, samt kränkningsförsök.

På basis av kontakterna utreder Cybersäkerhetscentret kränkningar och hot om kränkningar av informationssäkerheten för nättjänster, kommunikationstjänster och mervärdestjänster, samlar in information om dessa incidenter och informerar om informationssäkerhetsärenden. Cybersäkerhetscentret bistår också i informationssäkerhetsfrågor. Hjälpen kan vara av allmän eller teknisk karaktär.

OBS!

Om ditt meddelande omfattar ett virussampel, spara det i en zip-fil och skydda filen med lösenordet "infected".

Anmäl sårbarheter(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

Rapport enligt NIS-direktivet(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri