Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Anmäl en informationssäkerhetsincident

Privatpersoner, företag och organisationer kan till Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom anmäla säkerhetsöverträdelser de blivit utsatta för, t.ex. phishing eller överbelastningsangrepp samt kränkningsförsök.

På basis av kontakterna utreder Cybersäkerhetscentret säkerhetsöverträdelser för nättjänster, kommunikationstjänster och mervärdestjänster, samlar in information om dessa händelser och informerar om informationssäkerhetsärenden. Förutom att öka informationssäkerhetskunskaper i allmänhet kan vi också hjälpa vid den tekniska utredningen av allvarliga säkerhetsöverträdelser.

Börja med att fylla i blanketten genom att välja om du är en privatperson eller en organisationsrepresentant. Du kan också lämna ett anonymt tips. Blanketten vägleder dig steg för steg och ger råd för de vanligaste informationssäkerhetsincidenterna.

(https://eservices.traficom.fi/ContactForms/tree/ktkyhteydenotto?iframe=true&langid=sv)
Uppdaterad