E-tjänster

Kränkningar av informationssäkerheten

Störning i försörjningsberedskapskritisk aktörs nät- eller informationssystem

Identifieringstjänster och betrodda tjänster

Telefonnummer och e-postadresser