E-tjänster

Kränkningar av informationssäkerheten

NIS (EU:s direktiv om säkerhet i nätverks- och informationssystem)

Identifieringstjänster och betrodda tjänster

Telefonnummer och e-postadresser