Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Välkommen till Cybersäkerhetscentrets webbtjänst!

""

Varningar

Inga giltiga varningar

Varningar
Cybervädret i februari var dystert och på bedrägerifronten var det stormigt. I förfronten var uppringare som påstod sig vara från tekniskt stöd samt trovärdiga faktureringsbedrägerier. Antalet beka...

Våra tips för säkert distansarbete

Vi lever i tider med ökat distansarbete då många anställda har börjat jobba på hemmakontoret. Också en stor del av skolelever har börjat studera på distans. Trots ökat hemarbete räcker de finländsk...
Ledande cybersäkerhetsexperter och beslutsfattare i Europa samlade i Helsingfors den 13 februari för att diskutera 5G-teknologins betydelse för cybersäkerheten, den digitala infrastrukturen och anv...
På grund av ett fel i det interna förfarandet hos certifikatutfärdaren Let’s Encrypt har kvalifikationen hos vissa certifikatbegäranden inte utvärderats korrekt. Felet korrigerades 29.2.2020. I enl...

Guiden Cybersäkerhet och styrelsens ansvar

""

Säkerhetslisterna - Turvalistit

Dela informations­säkerhetens glädjebudskap med Teijo! Titta på videorna, läs tipsen och dela bästa #säkerhetsism’erna med dina kompisar.
""

Säker utveckling: med sikte på godkännande

""
Guiden är avsedd för alla som utvecklar mjukvarubaserade lösningar, i synnerhet för producenter av krypteringslösningar. Den omfattar bästa praxis för att undvika sårbarheter och andra vanliga problem i programkonstruktion.