Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Håll dig uppdaterad om de mest intressanta fenomenen inom cybersäkerheten

Läs mer i vår veckoöversikt!

Varningar

Inga giltiga varningar

Varningar
Vi har utvecklat en ny version av Cybermätaren på basis av respons från användare. Den nya versionen samt nytt stödmaterial finns tillgängliga på Cybersäkerhetscentrets webbsidor. Anmäl dig till vå...
Den här veckan berättar vi om ett bedrägeri med stor spridning på Facebook där konton kapas med en påhittad penningbelöning som förevändning. Andra ämnen är nya domännamn på toppnivå och Cybersäker...
Den här veckan berättar vi om situationen vad gäller överbelastningsangrepp och råder industriorganisationer att skydda sig mot cyberincidenter. Försörjningsberedskapscentralen har publicerat en gu...

Cybersäkerhetsmärket (Extern länk)

Tietoturvamerkki
För konsumenten är Cybersäkerhetsmärket en garanti för att informationssäkerhetsaspekter i anslutning till produkten och tjänsten har beaktats.

Informationssäkerhetssedel

Stödet för utveckling av informationssäkerheten är ett direkt statligt stöd som betalas till företag inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion, för åtgärder som förbättrar företagens informationssäkerhet.

Cybermätaren

Cybermätaren hjälper företagsledningen och organisationer att bättre hantera cyberrisker och trygga verksamhetens kontinuitet.

Cyberväder

Cyberväder berättar om betydande säkerhetsincidenter och -fenomen under månaden.