Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Cyberväder berättar om betydande säkerhetsincidenter under månaden

Läs mer
""

Varningar

Inga giltiga varningar

Varningar
Helsingfors förvaltningsdomstol gav i april sina avgöranden av två av våra beslut som gäller kakor som registreras från webbsidor till terminalutrustningen och samtycke till användning av andra än ...

Cybervädret i februari var grått

På grund av sårbarheter i Microsoft Exchangeservrar publicerade vi en röd varning vid månadsskiftet. Det är fråga om ett allvarligt fall som kräver åtgärder av informationssäkerhetsansvariga. Det f...
I den fjärde delen av artiklar om sårbarheter berättar vi om Cybersäkerhetscentrets sårbarhetskoordination. Bekanta dig med vår verksamhet genom exempelfall (på finska).
Vi gav en röd varning om sårbara Exchangeservrar den 3 mars 2021. Den akuta fasen är över men de organisationer som använder eller har använt Exchange ska göra en informationssäkerhetsundersökning.