Cyberväder berättar om betydande säkerhetsincidenter under månaden

Läs mer

Varningar

Inga giltiga varningar

Varningar
När man planerar en cyberövning är det viktigt att sätta upp mål för övningen. Tydliga mål också styr och engagerar deltagarna. I denna artikel ger vi tips om hur man fastställer mål för cyberövnin...
Olika bedrägerier och nätfiskekampanjer fortsatte vara aktiva i juni. Näten fungerade bra och det blev inte några allvarliga störningar. Brottslingar utnyttjade snabbt en sårbarhet i Microsofts stö...
Bedrägerier mot företagens penningrörelse ökar under sommarsemesterperioden. Se till att alla dina medarbetare känner till din organisations betalningspolicy.

Cybermätaren

Cybermätaren hjälper företagsledningen och organisationer att bättre hantera cyberrisker och trygga verksamhetens kontinuitet.