Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Håll dig uppdaterad om de mest intressanta fenomenen inom cybersäkerheten

Läs mer i vår veckoöversikt!

Varningar

Inga giltiga varningar

Varningar
Denna vecka berättar vi om bland annat hacktivism och överbelastningsangrepp som en metod för informationspåverkan. Dessutom ger vi information om ett webbinarium om resultatöversikten för kampanje...
I augusti var cybervädret redan höstligt regnigt. Nätfiske var mycket livligt och sårbarheten Citrix Netscaler ledde till flera dataintrång i Finland. Sårbarheten har antagligen utnyttjats snabbt o...
Den här veckan berättar vi om en aktiv kampanj för bluffsamtal som vi har fått flera anmälningar om från medborgare och organisationer. Vi berättar också om utpressningsprogram samt tjänsten Hyöky ...
Har du använt taxitjänsten Yango och önskar att Yango raderar dina uppgifter från sina servrar? Visste du att du med stöd av EU:s dataskyddsförordning (den s.k. GDPR) kan begära radering av dina up...

Cybersäkerhetsmärket (Extern länk)

Tietoturvamerkki
För konsumenten är Cybersäkerhetsmärket en garanti för att informationssäkerhetsaspekter i anslutning till produkten och tjänsten har beaktats.

Informationssäkerhetssedel

Stödet för utveckling av informationssäkerheten är ett direkt statligt stöd som betalas till företag inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion, för åtgärder som förbättrar företagens informationssäkerhet.

Cybermätaren

Cybermätaren hjälper företagsledningen och organisationer att bättre hantera cyberrisker och trygga verksamhetens kontinuitet.

Cyberväder

Cyberväder berättar om betydande säkerhetsincidenter och -fenomen under månaden.