Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny
Traficoms namn användes för SMS-bedrägeri där man fiskade efter bankkoder med obetalda böter som förevändning. I en polisoperation fanns över 19 miljoner terminaler i ett slutet botnät. Botnätet dr...
Det nationella samordningscentrumet (NCC-FI) vid Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket öppnade den 2 januari 2024 finansieringsstöd för projekt för ibruktagande av moderna l...
Den här veckan berättar vi till exempel om dataintrånget i Helsingfors stad, som visar många organisationer hur viktigt det är att satsa på informationssäkerhet.
Cyberangreppen mot kommunerna har blivit allt vanligare, och den här veckan påminner vi om betydelsen av kommunernas informationssäkerhet. Vi beaktar också det kommande Europaparlamentsvalet och ge...