Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Stöd för informationssäkerhet efter undantagsförhållandena

Bekanta dig med våra tips
""

Varningar

Inga giltiga varningar

Varningar
Även om allt verkar vara i sin ordning på pappret är verksamhetsmodellerna för cybersäkerhetskriser ofta bristfälliga. I praktiska situationer sträcker sig verksamhetsmodellerna över organisationsg...
Applikationen som spårar coronaexponering bidrar till att bryta smittkedjorna och dämpa virusets spridning. Spårningen baserar sig på tekniken Bluetooth Low Energy (BLE): enheterna märker att de är...
Inbrott har skett i flera finländska organisationers Office 365-användarkonton. Nya dataintrång rapporteras dagligen. Cybersäkerhetscentret uppmanar alla Office 365-kunder att använda tvåfaktorsaut...
Många omfattande utpressningsprogram angav tonen i juli då såväl stora som små företag i Finland och i andra länder drabbades av dem. I juli observerades också många sårbarheter. Sårbarheter utnytt...

Anvisningar och guider för privatpersoner

Informationssäkerhetskompetens är en viktig medborgarfärdighet som berör både vuxna och barn. På den här sidan finns en grundordlista för cybersäkerhet samt anvisningar om hur man själv kan förbättra informationssäkerheten hemma och på arbetsplatsen.
""

Anvisningar och guider för organisationer och företag

Organisationer är allt mer beroende av digitala tjänster och system. En välkonstruerad cybersäkerhet skyddar organisationens funktionsförmåga och säkerställer att företaget i sin affärsverksamhet kan utnyttja de möjligheter som digitala tjänster och system erbjuder. På den här sidan finns anvisningar för hur en organisation kan förbättra informationssäkerheten.
""

Anvisningar och guider för informationssäkerhetsexperter

Det digitala samhället behöver allt fler experter som kan tolka aktuella cybersäkerhetsfenomen och lösa de problem som anknyts till dem. Med hjälp av guiderna på den här sidan kan en informationssäkerhetsexpert uppdatera sin egen kompetens.
""

Informationsäkerhet 2019 (Extern länk)

"Vuosikatsaus somekuva"
Kommer du ännu ihåg våra 5G- och Galileo-evenemang, Anvisningen om cyberövningar och Informationssäkerhetsmärket? Känner du igen fenomenet big game hunting? Minns du kommunernas heta cybersommar 2019 eller de frekventa Office 365-dataintrången? Repetera de viktigaste cyberhändelserna i vår översikt Informationssäkerhet 2019.

Cybersäkerhet och styrelsens ansvar

""
Cybersäkerhetscentret har utarbetat en guide som tryggar affärsverksamheten i den digitala världen. Guiden är avsedd för den högsta företagsledningen.

Cybersäkerhetsmärket - För en informationssäker vardag (Extern länk)

"Tietoturvamerkin logo ja possu säkissä"
Med Cybersäkerhetsmärket, som beviljas av Transport- och kommunikationsverket Traficom, visar man att en produkt eller tjänst som försetts med märket har konstruerats på ett informationssäkert sätt. Märket används i smart konsumentutrustning som kan ansluta till internet, dvs. i så kallade IoT-enheter.