Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Håll dig uppdaterad om de mest intressanta fenomenen inom cybersäkerheten

Läs mer i vår veckoöversikt!

Varningar

Inga giltiga varningar

Varningar
Det här är Cybersäkerhetscentrets veckoöversikt (rapporteringsperiod 10.3–16.3.2023). Vår veckoöversikt innehåller information om aktuella cyberfenomen. Veckoöversikten är avsedd för alla från cybe...
Cybervädret i februari innefattade sol, regn och storm. Tecken på storm observerades när det gäller spionage. Solsken förekom i synnerhet inom automation och IoT, vilka även omfattas av vår nya anv...
Det här är Cybersäkerhetscentrets veckoöversikt (rapporteringsperiod 3.3–9.3.2023). Vår veckoöversikt innehåller information om aktuella cyberfenomen. Veckoöversikten är avsedd för alla från cybers...
Stöd för utveckling av informationssäkerheten har beviljats 77 företag till ett belopp på cirka 1,8 miljoner euro. Bland stödtagarna finns företag av olika storlekar från olika branscher. Stödansök...

Cybersäkerhetsmärket (Extern länk)

Tietoturvamerkki
För konsumenten är Cybersäkerhetsmärket en garanti för att informationssäkerhetsaspekter i anslutning till produkten och tjänsten har beaktats.

Informationssäkerhetssedel

Stödet för utveckling av informationssäkerheten är ett direkt statligt stöd som betalas till företag inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion, för åtgärder som förbättrar företagens informationssäkerhet.

Cybermätaren

Cybermätaren hjälper företagsledningen och organisationer att bättre hantera cyberrisker och trygga verksamhetens kontinuitet.

Cyberväder

Cyberväder berättar om betydande säkerhetsincidenter och -fenomen under månaden.