Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Cyberväder berättar om betydande säkerhetsincidenter under månaden

Läs mer

Varningar

Inga giltiga varningar

Varningar
Det här är Cybersäkerhetscentrets veckoöversikt (rapporteringsperiod 25.11–1.12.2022). Vår veckoöversikt innehåller information om aktuella cyberfenomen. Veckoöversikten är avsedd för alla från cyb...
Det här är Cybersäkerhetscentrets veckoöversikt (rapporteringsperiod 18–24.11.2022). Vår veckoöversikt innehåller information om aktuella cyberfenomen. Veckoöversikten är avsedd för alla från cyber...
Cybersäkerhetscentret har tagit emot en ökande mängd anmälningar om överbelastningsangrepp under hösten. Fler anmälningar har gjorts i oktober än under tidigare månader. Överbelastningsangreppen so...
Det här är Cybersäkerhetscentrets veckoöversikt (rapporteringsperiod 11.11–17.11.2022). Vår veckoöversikt innehåller information om aktuella cyberfenomen. Veckoöversikten är avsedd för alla från cy...

Informationssäkerhetssedel

Stödet för utveckling av informationssäkerheten är ett direkt statligt stöd som betalas till företag inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion, för åtgärder som förbättrar företagens informationssäkerhet.

Cybermätaren

Cybermätaren hjälper företagsledningen och organisationer att bättre hantera cyberrisker och trygga verksamhetens kontinuitet.