Cyberväder berättar om betydande säkerhetsincidenter under månaden

Läs mer

Varningar

Skadeprogrammet FluBot sprids igen via SMS- och MMS-meddelanden

FluBot-skadeprogramskampanjen som riktar sig mot android-enheter har aktiverats igen i Finland. Skadeprogrammet stjäl kontaktinformation och annan data från användarens enhet och sprids via SMS- oc...
Varning1/2022
Svårighetsgrad
Allvarlig

Varningar

Inga giltiga varningar

Varningar
Cybervädret i april präglades av vårregn. Den aktiva kampanjen med det skadliga programmet FluBot har fått stor synlighet. Även de vanliga bedrägeri- och nätfiskemeddelanden skickas som vanligt. In...
Under en dag möter vi ett oräkneligt antal olika budskap. Otaliga aktörer tävlar om vår uppmärksamhet på olika sätt. Hur kan jag bedöma tillförlitligheten hos ett meddelande som jag ser? Vad bör ja...
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt Transport- och kommunikationsverket Traficoms Cybersäkerhetscenter genomförde en kartläggning för att hitta sårbarheter i kommuners och socia...
Överbelastningsangrepp är vardag. Bara i Finland rapporteras över 10 000 fall varje år. Organisationer måste förbereda sig för angrepp som en del av sin dagliga verksamhet och riskhantering.

Cybermätaren

Cybermätaren hjälper företagsledningen och organisationer att bättre hantera cyberrisker och trygga verksamhetens kontinuitet.