Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Stöd för informationssäkerhet under undantagsförhållanden

Bekanta dig med våra tips
""

Varningar

Inga giltiga varningar

Varningar
Nätfiske och abonnemangsfällor skickas nu som textmeddelande i Postis namn. Det finns åtminstone tre typer av bedrägerier. Öppna inte några länkar utan övervägande för de kan leda till skadliga pro...
Bedrägerier som gjordes i Postis namn gjorde cybervädret i maj speciellt regnigt. Förutom abonnemangsfällor och nätfiske kunde man även få ett skadligt program i sin mobiltelefon. Glimtar av sol i ...
I april förekom det många bekanta fenomen som ökade i antal eller använde avancerade metoder. Office 365-dataintrång som minskade tidigare ökade igen till samma nivå som vid början av året. Med hjä...
Det pågår nätfiske efter bekräftelsekoder för WhatsApp-konton i Finland. Det är viktigt att WhatsApp-användarna identifierar nätfiskeförsök efter bekräftelsekoder som kommer via sms och skyddar sig...

Informationssäkerhet under undantagsförhållanden - Anvisningar för privatpersoner

På dessa sidor hittar du råd för informationssäkerhet i hemmet, distansarbete och distansstudier samt kommunikationsnätens funktion.
""

Informationssäkerhet under undantagsförhållanden - Anvisningar för organisationer och företag

På dessa sidor hittar du aktuell information om cybersäkerheten samt anvisningar för att arrangera en säker arbetsmiljö.
""

Skydd mot nätfiske och dataintrång i Microsoft Office 365

Avvärj nätfiske efter Office 365-koder med hjälp av vår guide
""

Informationsäkerhet 2019

"Vuosikatsaus somekuva"
Kommer du ännu ihåg våra 5G- och Galileo-evenemang, Anvisningen om cyberövningar och Informationssäkerhetsmärket? Känner du igen fenomenet big game hunting? Minns du kommunernas heta cybersommar 2019 eller de frekventa Office 365-dataintrången? Repetera de viktigaste cyberhändelserna i vår översikt Informationssäkerhet 2019.

Cybersäkerhetsmärket - För en informationssäker vardag (Extern länk)

"Tietoturvamerkin logo ja possu säkissä"
Med Cybersäkerhetsmärket, som beviljas av Transport- och kommunikationsverket Traficom, visar man att en produkt eller tjänst som försetts med märket har konstruerats på ett informationssäkert sätt. Märket används i smart konsumentutrustning som kan ansluta till internet, dvs. i så kallade IoT-enheter.

Cybersäkerhet och styrelsens ansvar

""
Cybersäkerhetscentret har utarbetat en guide som tryggar affärsverksamheten i den digitala världen. Guiden är avsedd för den högsta företagsledningen.