Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Cyberväder berättar om betydande säkerhetsincidenter under månaden

Läs mer

Varningar

Skadliga Android-program sprids via textmeddelanden

FluBot-kampanjen som skickar bedrägerimeddelanden har blivit aktiv igen i Finland i juni och är fortfarande till besvär för oss. Enligt de anmälningar som Cybersäkerhetscentret fått skickas finsksp...
Varning2/2021
Svårighetsgrad
Allvarlig

Varningar

Inga giltiga varningar

Varningar
FluBot-kampanjen som skickar bedrägerimeddelanden har blivit aktiv igen i Finland i juni och är fortfarande till besvär för oss. Enligt de anmälningar som Cybersäkerhetscentret fått skickas finsksp...
Transport- och kommunikationsverket Traficoms Positionsdatatjänst tas i bruk den 1 april 2022. Från och med detta datum kan nätaktörerna börja lämna uppgifter om positionen av sina nät. För lämnand...

Vanligt regnigt cyberväder i maj

Informationssäkerhetsincidenter är aldrig isolerade fenomen utan händelserna är ofta sammankopplade. Detta framhävdes återigen i maj. Ständiga kampanjer mot Android-apparater har eskalerat från bed...
CERT-FI fick en utsiktspost inom informationssäkerheten redan från början. Det internationella samarbetet och den internationella nätbrottsligheten blev vardag i informationssäkerhetsarbetet redan ...