Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Organisationer är allt mer beroende av digitala tjänster och system. En välkonstruerad cybersäkerhet skyddar organisationens funktionsförmåga och säkerställer att företaget i sin affärsverksamhet kan utnyttja de möjligheter som digitala tjänster och system erbjuder. På den här sidan finns anvisningar för hur en organisation kan förbättra informationssäkerheten.

Cyberövningar

Målet med cyberövningar är att förbättra organisationernas handlingsberedskap och reaktionsförmåga i händelse av allvarliga kränkningar av informationssäkerheten samt att förkorta och minska effekterna av egentliga cyberangrepp. I övningssituationen skapas en simulerad krissituation, vars lösning ger organisationen värdefulla lärdomar för att utveckla sin egen verksamhet.

ANMÄL EN KRÄNKNING AV INFORMATIONSSÄKERHETEN

Privatpersoner, företag och organisationer kan underrätta Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom om kränkningar av informationssäkerheten som riktar sig mot dem, såsom nätfiske eller överbelastningsangrepp, samt om försök till dessa kränkningar.

Uppdaterad