Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Företag är allt mer beroende av digitala tjänster och system. Samtidigt är cyberhoten mot dessa stadigt. Informationssäkerhet är inte bara ett tekniskt problem utan ska tas upp på ägarnas agenda som en del av företagets riskhantering. Cybersäkerhet och styrelsens ansvar är en guide som ger styrelser verktyg och stöd för att förbättra cybersäkerheten i sina organisationer.

Guiden Cybersäkerhet och styrelsens ansvar riktar sig särskilt till styrelsemedlemmar i stora och medelstora organisationer, men kan även användas som ett dagligt redskap av personer med ansvar för cybersäkerhet. I praktiken kan alla organisationer oavsett storlek och bransch ha nytta av guiden.

Guiden finns tillgänglig på finska, svenska och engelska och kan laddas ned som pdf på Cybersäkerhetscentrets webbsidor.

Beställ en tryckt version per e-post via: cybersakerhetscentret [at] traficom.fi