Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Gjorde någon intrång i din e-post, fick du en konstig länk per sms eller upptäckte du ett skadeprogram på din dator? När du råkar ut för en informationssäkerhetsincident är det bra att anmäla den både till myndigheterna och till ditt IT-stöd. Vi ger dig råd för hur du gör anmälan till olika myndigheter.

Med informationssäkerhetsincident avses till exempel nätfiske, dataintrång och överbelastningsangrepp eller försök till sådana. Med hjälp av din anmälan kan myndigheterna utreda händelsen och ge dig stöd i behandlingen av ärendet.

Genom att anmäla hjälper du också andra. När du anmäler en informationssäkerhetsincident hjälper du oss att skapa en aktuell bild över händelser som rör informationssäkerheten. Anmälningarna är mycket viktiga för oss, så att vi kan dela information och råd om fenomen i anknytning till informationssäkerhet. Dessutom kan du få råd och vägledning för hur du ska göra med informationssäkerhetsincidenten.

En anmälan till Cybersäkerhetscentret är alltid konfidentiell. Därför frågar vi i samband med anmälan om en informationssäkerhetsincident om Cybersäkerhetscentret kan utbyta information om ärendet med polisen. Med hjälp av tillståndet går det enklare och snabbare att utreda incidenterna.

Har du upptäckt en informationssäkerhetsincident?

Misstänker du ett brott?

Som brott kan tolkas till exempel stöld av kreditkorts- eller bankkoder, identitetsstöld, dataintrång, kapning av information med hjälp av skadeprogram och olika cyberangrepp.

Bedriver du verksamhet som är kritisk för samhället?

Viktiga aktörer och tjänsteleverantörer som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen ska rapportera informationssäkerhetsincidenter i sina nätverks- och datasystem till myndigheterna. Branscher som omfattas av rapporteringsskyldigheten är energibranschen, digital infrastruktur, digitala tjänster, finansbranschen, finansbranschens infrastruktur, transportbranschen, hälso- och sjukvårdsbranschen samt vattenförsörjningsbranschen.

Har personuppgifter läckt ut eller en risk för dataläckage uppstått till följd av en informationssäkerhetsincident?

Utöver en anmälan kräver behandlingen av en informationssäkerhetsincident nästan alltid praktiska åtgärder. Det finns inte en verksamhetsmodell för behandling av informationssäkerhetsincidenter som lämpar sig för alla situationer. Kontakta därför också till exempel ditt företags IT-stöd.

Uppdaterad