Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Anvisningar och guider

Råd och tips om informationssäkerhet

För privatpersoner

Informationssäkerhetskompetens är en viktig medborgarfärdighet som berör både vuxna och barn. På den här sidan finns en grundordlista för cybersäkerhet samt anvisningar om hur man själv kan förbättra informationssäkerheten hemma och på arbetsplatsen.
""

För organisationer och företag

Organisationer är allt mer beroende av digitala tjänster och system. En välkonstruerad cybersäkerhet skyddar organisationens funktionsförmåga och säkerställer att företaget i sin affärsverksamhet kan utnyttja de möjligheter som digitala tjänster och system erbjuder. På den här sidan finns anvisningar för hur en organisation kan förbättra informationssäkerheten.
""