Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Det digitala samhället behöver allt fler experter som kan tolka aktuella cybersäkerhetsfenomen och lösa de problem som anknyts till dem. Med hjälp av guiderna på den här sidan kan en informationssäkerhetsexpert uppdatera sin egen kompetens.

ÖVNINGSVERKSAMHET

Målet med cyberövningar är att förbättra organisationernas handlingsberedskap och reaktionsförmåga i händelse av allvarliga kränkningar av informationssäkerheten samt att förkorta och minska effekterna av egentliga cyberangrepp. I övningssituationen skapas en simulerad krissituation, vars lösning ger organisationen värdefulla lärdomar för att utveckla sin egen verksamhet. 

Uppdaterad