Anvisningar och guider för privatpersoner

Informationssäkerhetskompetens är en viktig medborgarfärdighet som berör både vuxna och barn. På den här sidan finns en grundordlista för cybersäkerhet samt anvisningar om hur man själv kan förbättra informationssäkerheten hemma och på arbetsplatsen.

""

ANMÄL EN KRÄNKNING AV INFORMATIONSSÄKERHETEN

Privatpersoner, företag och organisationer kan underrätta Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom om kränkningar av informationssäkerheten som riktar sig mot dem, såsom nätfiske eller överbelastningsangrepp, samt om försök till dessa kränkningar.