Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Informationssäkerhet Nu!

Cybersäkerhetscentret har fått många kontakter som handlar om utpressningsmejl. Mejlen rör Vastaamos kunduppgifter. Vi behandlar kontakterna så fort som möjligt. I en sådan situation har offer eller offrens närstående många frågor om hur de ska göra. Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna och råden om hur du ska göra när uppgifter om dig har läckt ut på nätet eller du misstänker ett dataläckage. Vi uppdaterar denna webbplats när vi får mer information.