Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Att sörja för informationssäkerheten är en viktig medborgarfärdighet även för barn. Tillägnandet av färdigheter börjar genast då barnet får en smart enhet i handen och utvecklingen fortsätter genom hela livet. Cybersäkerhetscentret vill stödja utvecklingen av barnens färdigheter i informationssäkerhet. På denna sida har vi sammanställt material om informationssäkerhet som är lämpligt för barn, föräldrar och fostrare.

Handböckerna Tryggt på webben

Lasten ja aikuisten oppaat, toinen painos

Handboken Tryggt på webben lämpar sig för barn i lågstadieåldern och innehåller uppgifter med hjälp av vilka man bland annat reflekterar över integritet, åldersgränser och att skydda apparater. Handboken som är avsedd för vuxna är ett stöd för föräldrarna när barnet lär sig använda webben på ett smart och tryggt sätt. De ursprungliga handböckerna har utarbetats och producerats av den brasilianska CERT-informationssäkerhetsmyndigheten.

Ladda ner handböckerna här

  Beställ Tryggt på webben-handböckerna i tryckt form

  Du kan beställa tryckta versioner av de finskspråkiga handböckerna avgiftsfritt, högst 10 stycken av vardera handbok.

  Obs! För tillfället finns det inte tryckta versioner av de svenskspråkiga handböckerna.

  • Berätta hur många handböcker du vill beställa.
  • Ange de kontaktuppgifter dit du vill att handböckerna skickas per post (mottagarens namn och postadress).
  • Skicka din beställning till e-postadressen registrator(at)traficom.fi.

  Spoofy - barnens eget informationssäkerhetsspel

  ""

  Spoofy är ett mobilspel som lämpar sig för barn i lågstadieåldern. Spelet lär barn att skydda sig mot till exempel nätmobbning och bluffmeddelanden. Spelet lär barnen grundläggande kunskaper på ett roligt och inspirerande sätt om den digitala säkerheten i fråga om lösenord, integritet och hur man uppför sig på nätet.

  Spelet har publicerats av CGI med Transport- och kommunikationsverket Traficom samt Statens utvecklingsbolag Vake som huvudsakliga partner.

  Spoofy kan spelas på finska och svenska. Spelet kan laddas ner gratis från Googles och Apples appbutiker.

  Ladda ner Spoofy från App Store (Extern länk)

  Ladda ner Spoofy från Google Play (Extern länk)

  Bekanta dig med avgiftsfritt stödmaterial för lärare och föräldrar på CGI:s sidor. (Extern länk)

  Guiden Internet - så funkar det! (Miten internet toimii?)

  Internet - så funkar det! (Miten internet toimii?) är en guide med grundläggande information om internet. Den riktar sig till barn i daghems- och lågstadieålder men också till vuxna som övar sig på grunderna i digifärdigheter.

  Den finskspråkiga versionen av guiden publicerades av Nationella audiovisuella institutet år 2015.

  Uppdaterad