Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Råd för dem som drabbats av identitetsstöld eller dataläckage

Informationssäkerhet Nu!

Ett dataläckage kan leda till exempel till en identitetsstöld. Vi ger praktiska råd för vad du kan göra om du drabbats av identitetsstöld eller om dina personuppgifter offentliggjorts till följd av ett dataläckage.

""
Uppgifter för identitetsstöld kan samlas in till exempel via bluffsamtal från tekniskt stöd.

Vad är en identitetsstöld

Identitetsstöld innebär att någon använder en annan persons identitet. Gärningsmannen använder en annan persons personuppgifter, inloggningsuppgifter eller annan motsvarande identifierande information. Dessa uppgifter kan vara till exempel namn, adressuppgifter, personbeteckning, telefonnummer och bankkoder.

I praktiken kan man uppträda som en annan person, beställa varor från nätbutiker i en annan persons namn och få fakturan på inköpet skickad till den riktiga personen.

Brottslingar kan samla in personuppgifter som de behöver för identitetsstöld till exempel genom ett dataläckage på webben eller genom nätfiske. Personuppgifter som använts för identitetsstöld har samlats in till exempel via bluffsamtal som låtsades komma från tekniskt stöd.

Identitetsstöld

"Den som i syfte att vilseleda en tredje part obehörigen använder någon annans personuppgifter eller identifieringsuppgifter eller andra motsvarande uppgifter som identifierar personen, och därmed orsakar ekonomisk skada eller mer än ringa olägenhet för den som uppgifterna gäller, ska för identitetsstöld dömas till böter."

38 kap. 9 a § i strafflagen

""
Offret för en identitetsstöld eller dataläckage kan vidta vissa åtgärder för att skydda sina uppgifter.

Vad kan du göra om du blivit offer

OBS!

Överväg noga vad du ska göra. Om du till exempel gör ett adressändringsförbud blir det konsekvenser när du gör en flyttanmälan. Bekanta dig omsorgsfullt med de alternativ, material och tjänster som finns att tillgå innan du vidtar några åtgärder.

Ta följande steg om du blivit utsatt för identitetsstöld eller om dina personliga uppgifter har avslöjats till följd av identitetsstölden.

  1. Förhindra ekonomisk skada. Ta genast kontakt med banken om en brottsling får tillgång till din nätbank eller dina kreditkortsuppgifter.
  2. Gör en polisanmälan. Du kan göra anmälan på nätet. (Extern länk)
  3. Gör ett kreditförbud. För att få ett heltäckande kreditförbud ska du göra det både vid Suomen Asiakastieto Oy (Extern länk) och vid Bisnode Finland Oy (Extern länk). Kreditförbudet är avgiftsbelagt.
  4. Gör ett registreringsförbud. Registreringsförbudet görs till Patent- och registerstyrelsen (Extern länk). Se också till att eventuell personlig information inte får ändras utan att man är i kontakt via ett på förhand bestämt telefonnummer eller e-postadress.
  5. Gör ett adressändringsförbud. Adressändringsförbudet eller flyttspärr kan göras via Postens kundtjänst (Extern länk).
  6. Gör en anmälan om läckta handlingar och ansök om en ny identitetshandling. Gör en anmälan om läckta handlingar (Extern länk)och beställ ett nytt personkort om bilden eller uppgifterna läckt ut till brottslingar.
  7. Skydda dina adressuppgifter. Överväg att skydda dina adressuppgifter (Extern länk).

Om dina person- och adressuppgifter behöver särskilt skydd, överväg att ansöka om spärrmarkering och skyddet av arbetsuppgifter. Du kan ansöka om spärrmarkering (Extern länk) hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) men överväg noggrant om du vill ha den. Det ska alltid finnas en grundad anledning för att ansöka om spärrmarkering och ansökan ska alltid göras separat.

""
Flera instanser tillhandahåller mer information om identitetsstöld.