Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Informationssäkerhet Nu!

Ett dataläckage kan leda till exempel till en identitetsstöld. Vi ger praktiska råd för vad du kan göra om du drabbats av identitetsstöld eller om dina personuppgifter offentliggjorts till följd av ett dataläckage.

Vad är en identitetsstöld

Identitetsstöld innebär att någon använder en annan persons identitet. Gärningsmannen använder en annan persons personuppgifter, inloggningsuppgifter eller annan motsvarande identifierande information. Dessa uppgifter kan vara till exempel namn, adressuppgifter, personbeteckning, telefonnummer och bankkoder.

I praktiken kan man uppträda som en annan person, beställa varor från nätbutiker i en annan persons namn och få fakturan på inköpet skickad till den riktiga personen.

Brottslingar kan samla in personuppgifter som de behöver för identitetsstöld till exempel genom ett dataläckage på webben eller genom nätfiske. Personuppgifter som använts för identitetsstöld har samlats in till exempel via bluffsamtal som låtsades komma från tekniskt stöd.

"Den som i syfte att vilseleda en tredje part obehörigen använder någon annans personuppgifter eller identifieringsuppgifter eller andra motsvarande uppgifter som identifierar personen, och därmed orsakar ekonomisk skada eller mer än ringa olägenhet för den som uppgifterna gäller, ska för identitetsstöld dömas till böter."

Vad kan du göra om du blivit offer

OBS!

Överväg noga vad du ska göra. Om du till exempel gör ett adressändringsförbud blir det konsekvenser när du gör en flyttanmälan. Bekanta dig omsorgsfullt med de alternativ, material och tjänster som finns att tillgå innan du vidtar några åtgärder.

1

Förhindra ekonomisk skada

Ta genast kontakt med banken om en brottsling får tillgång till din nätbank eller dina kreditkortsuppgifter.

3

Gör ett frivilligt kreditförbud

I det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst kan du anmäla ett frivilligt kreditförbud för dig själv. Det frivilliga kreditförbudet kan vara i kraft tills vidare eller för viss tid. Du kan ta bort kreditförbudet när som helst.

4

Skatt: Så här begränsar du anmälan om kontonummer endast till MinSkatt

Om du vill att det går att ändra kontonumret endast inloggat i MinSkatt och inte på en pappersblankett, kan du begränsa sättet att anmäla kontonumret:

  • Välj i MinSkatt fliken Kunduppgifter.
  • Rulla ner till punkten Säker användning av Skatteförvaltningens tjänster.
  • Välj Ändra sätt för säker användning.
  • Efter rubriken Anmälningssätt för uppgifter ska du välja punkten Ärenden kan skötas endast i MinSkatt.
  • Välj knappen Fortsätt.
  • Kontrollera de ändringar som du har gjort och välj till sist knappen Skicka.
7

Polis: Gör en anmälan om läckta handlingar och ansök om en ny identitetshandling

Gör en anmälan om läckta handlingar och beställ ett nytt personkort om bilden eller uppgifterna läckt ut till brottslingar.

Om dina person- och adressuppgifter behöver särskilt skydd, överväg att ansöka om spärrmarkering och skyddet av arbetsuppgifter. Du kan ansöka om spärrmarkering (Extern länk) hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) men överväg noggrant om du vill ha den. Det ska alltid finnas en grundad anledning för att ansöka om spärrmarkering och ansökan ska alltid göras separat.