Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Informationssäkerhet Nu!

Det finns många olika sätt med vilka man försöker knäcka och ta över användarnas konton på webbtjänster. Denna artikel ger korta anvisningar för att skydda dig i förväg samt vad du ska göra om ditt konto blivit knäckt.

Konton för dina olika tjänster, såsom sociala medier, spel eller e-post, utsätts aktivt för olika dataintrångsförsök. I den här artikeln har vi sammanfattat de mest effektiva skyddsmetoderna och instruktionerna för vad du ska göra efter ett dataintrång samt länkar till anvisningar för de vanligaste tjänsterna när något dylikt har skett. Vad beträffar de tjänster som en organisation (t.ex. arbetsplatsen) erbjuder kan du kontakta administratörerna eller IT-stödet, både för att kontrollera säkerhetsinställningarna och i händelse av dataintrång.

Förebyggande skydd

 1. Använd ett unikt lösenord för varje tjänst.
 2. Kontrollera att varje konto har mer än en kontaktmetod ansluten till det (en e-postadress, telefonnummer eller dylikt).
 3. Kontrollera att kontaktuppgifterna som är anslutna till kontot är i eget bruk och aktiva – att e-postkontot existerar och att du kommer åt det, att telefonnumret är rätt och fortfarande i bruk.
 4. Ta i bruk två- eller flerfaktorsautentisering (2FA, MFA); se länkar till de vanligaste tjänsterna nedan.
 5. Kontrollera att du utöver det primära MFA-alternativet också har andra alternativ i användning. Det är bra att fundera på vad du ska göra om t.ex. en app i din smartenhet inte kan användas, eftersom apparaten är sönder (t.ex. autentisering genom textmeddelande som andra alternativ kan användas då).
 6. Kontrollera att e-postadresserna som är kopplade till tjänsterna också är skyddade på liknande sätt.
 7. Kom ihåg eventuella delegerade rättigheter och följderna av detta – om ett konto har tillgång till andra konton eller tjänster, eller om andra konton kan använda kontot, lönar det sig att skydda dem med samma metoder för att undvika brister i skyddet.

Efter ett dataintrång

 1. Försök att återta kontrollen över kontot med hjälp av den ifrågavarande tjänstens automatiska verktyg. Se upp för bluffmeddelanden! I många tjänster finns automatiska varningar för ändrade lösenord och nya inloggningar.
 2. Kontakta tjänstens administratörer för att inleda processen för att återställa kontot om de automatiska verktygen inte fungerar. Länkar till de vanligaste tjänsterna nedan.
 3. Gör en brottsanmälan. Du kan göra en brottsanmälan på nätet eller på din lokala polisstation. Se till att gärningsmannen ställs till svars för sitt brott. Om processen känns tung, be om hjälp av Brottsofferjouren.
 4. Gör en anmälan till Cybersäkerhetscentret. Anmälan kan antingen göras med en anmälningsblankett (nedan) eller genom ett fritt formulerat e-postmeddelande till adressen cert@traficom.fi.

Nyttiga länkar

Om du tycker att någon allmän tjänst saknas från listan nedan, kan du tipsa oss om det till exempel via Twitter! Vårt Twitter-handtag är @certfi.

Polisen i Finland

Elektronisk tjänst (Extern länk)
Cyberbrottslighet (Extern länk)

Rikosuhripäivystys

Brottsofferjournen (Kontaktbegäran) (Extern länk)

Cybersäkerhetscentret 

Anmäl till oss (Anmälan om kränkning av informationssäkerheten)
Ta hand om lösenorden – Vem använder ditt konto?
Så här skyddar du dig mot dataintrång

Facebook

Anmäla missbrukat konto (Extern länk)
Vad är tvåfaktorsautentisering och hur fungerar det på Facebook? (Extern länk)

Twitter

Help with my hacked account  (Extern länk)
How to use login verification  (Extern länk)

Instagram

Jag tror att mitt Instagram-konto har hackats (Extern länk)
Vad är tvåfaktorsautentisering och hur fungerar det på Instagram? (Extern länk)

LinkedIn

Rapportera ett hackat konto (Extern länk)
2-stegsverifiering – Översikt (Extern länk)

Apple ID

Om du tror att ditt Apple-ID är utsatt för risk (Extern länk)
Tvåfaktorsautentisering för Apple-ID (Extern länk)

Gmail, Google-tilit

Skydda ett Google-konto som hackats eller utsatts för intrång (Extern länk)
Skydda ditt konto med tvåstegsverifiering (Extern länk)

Hotmail, Outlook, Live

Mitt Outlook.com-konto har hackats (Extern länk)
Använda tvåstegsverifiering med ditt Microsoft-konto (Extern länk)

Twitch

Account hacked, what do I do?  (Extern länk)
Setting up Two-Factor Authentication (2FA) (Extern länk)

PayPal

Report identity theft  (Extern länk)
How do I enable 2FA (two factor authentication) for my PayPal (Extern länk)

Pinterest

Återställ eller ändra ditt lösenord (Extern länk)
Få mer hjälp (Extern länk)
Tvåfaktorautentisering (Extern länk)

WhatsApp

Stolen accounts (Extern länk)
About two-step verification (Extern länk)

Yahoo

Secure your Yahoo account (Extern länk)
Add two-step verification for extra security (Extern länk)