Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Tillgänglighetsutlåtande för blanketten Anmäl en informationssäkerhetsincident

Traficom strävar efter att garantera blankettens tillgänglighet enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller blanketten Anmäl en informationssäkerhetsincident (Extern länk).

Tillgänglighetsstatus

Denna blankett uppfyller delvis kraven på nivå AA enligt riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1. Försummande av kraven anges nedan.

Uppgörande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande skrevs den 6 juni 2023 och utlåtandet har uppdaterats den 5 december 2023.

Utlåtandet baserar sig på en extern expertorganisations (Eficode Oy) bedömning av huruvida webbplatsen uppfyller kraven i Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 (Extern länk) .

Respons och kontaktuppgifter

Noterade du brister i tillgängligheten på vår webbplats? Meddela oss så gör vi vårt bästa för att kunna erbjuda information och innehåll i ett tillgängligt format så fort som möjligt!

Lämna respons om tillgängligheten på denna webblankett (Extern länk)

Cybersäkerhetscentret ansvarar för tillgängligheten på webbplatsen för Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom och för hanteringen av respons.

Genomförande

Om du noterar tillgänglighetsproblem på webbplatsen, lämna först respons till webbplatsens administratör. Svaret kan dröja 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte har fått något svar efter två veckor, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tillganglighetskrav.fi (Extern länk)
webbtillganglighet(at)rfv.fi
växel 0295 016 000

Uppdaterad