Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

CERT

Cybersäkerhetscentrets CERT-verksamhet (Computer Emergency Response Team) har till uppgift att förebygga säkerhetsöverträdelser och informera om frågor som gäller informationssäkerhet.

CERT-FI:s uppgifter är

 • att undersöka kränkningar av och hot mot informationssäkerheten i nättjänster, kommunikationstjänster och mervärdestjänster
 • att samla in information om sådana händelser och att informera allmänt om informationssäkerhetsfrågor
 • att informera om informationssäkerhetsärenden.

Syftet med CERT-FI:s verksamhet är

 • att säkerställa att kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna fungerar tryggt och störningsfritt samt
 • att trygga samhällets livsviktiga funktioner.

Cybersäkerhetscentrets CERT-tjänster hjälper i frågor som gäller informationssäkerhet. Utöver allmän information om informationssäkerhet kan vi hjälpa till med den tekniska utredningen av allvarliga informationssäkerhetskränkningar.

Cybersäkerhetscentres varningar, sårbarhetsmeddelanden, anvisningar och övriga meddelanden kan läsas på vår www-sidor (Extern länk), via RSS och e-postdistribution  (på finska) samt på text-tv (Extern länk).

Ta kontakt till exempel i följande situationer:

 • attacker och attackförsök mot internets infrastruktur, såsom namntjänster och stamnätet
 • automatiska och omfattande attacker och attackförsök mot webblatser
 • allvarliga attacker och attackförsök mot telenätet
 • upptäckt och försök av nya sätt att göra attack
 • informationssäkerhetskränkningar eller försök av kränkningar mot privatpersoners, företags, organisationers eller förvaltningens informationssystem. 
  BesökadressDynamicum, Erik Palméns plats , 00560 HELSINGFORS
  Kundservicenummer0295 345 630 (lna/msa), vardagar kl. 9-15
  E-postcert (at) traficom (punkt) fi
  Övriga kommunikationskanaler:Facebook (Extern länk) och Yles text-tv (Extern länk) samt Twitter (Extern länk)

  Vi behandlar konfidentiellt alla uppgifter vi får.

  PGP-nycklar

  Alla CERT-FI PGP-nycklar är signerade med nyckelsigneringsnyckeln (NCSC-FI Key Signing Key ). Huvudnyckeln och signeringsnyckeln är gilitig i ett år, de andra nycklarna i 5 år.

  De nya nycklarna
  NyckelE-postaddressNyckel-IDFingeravtryckAnvändingssyfte
  NCSC-FI INCIDENT RESPONSE (2024) cert@traficom.fi0xDA86DE177373 4EA5 79F4 167E F8E9 F05C 009B EF4D DA86 DE17Huvudnyckel
  NCSC-FI VULNERABILITY COORDINATION (2021-2026) vulncoord@traficom.fi0xC7EF5F6FFE9C 501C FFF6 1A96 F271  7D54 6836 FD35 C7EF 5F6FKoordination av sårbarhetsprojekter
  NCSC-FI ADVISORY SIGNING KEY (2024) ncsc-fi-alert@traficom.fi0xEA58C460C784 C96D FC41 920D 6A90 7725 0004 D75D EA58 C460Signering av meddelanden och rapporter
  NCSC-FI NEWSFEED SIGNING KEY (2024) ncsc-fi-newsbot@traficom.fi0x18D78C999BC1 0260 F4D8 6252 24C2 3D51 F9F1 E2CD 18D7 8C99Signering av dagliga nyhets- och sårbarhetssammandrag
  NCSC-FI KEY SIGNING KEY (2018-) -0xFE17280F96F2 06C3 4798 F3C5 1DD5 D686 4A4D EFC1 FE17 280FSignering av NCSC-FI nycklar (från 4/2018)
  CERT-FI KEY SIGNING KEY -0xFF3244348A30 6AB1 D87F 9C2C B480 7366 B1FC D8F8 FF32 4434Signering av NCSC-FI nycklar (till 3/2018)
  NCSC-FI AUTOREPORTER (2019-2024) (Extern länk)cert-fi-autoreporter@traficom.fi0x5594492C8359 99C8 3C8C 88E0 3120 7B38 D131 DB7C 5594 492CSignering av Autoreporter-rapporter

   

  Uppdaterad