CERT

Cybersäkerhetscentrets CERT-verksamhet har till uppgift att förebygga säkerhetsöverträdelser och informera om frågor som gäller informationssäkerhet.

CERT-FI:s uppgifter är

 • att undersöka kränkningar av och hot mot informationssäkerheten i nättjänster, kommunikationstjänster och mervärdestjänster
 • att samla in information om sådana händelser och att informera allmänt om informationssäkerhetsfrågor
 • att informera om informationssäkerhetsärenden.

Syftet med CERT-FI:s verksamhet är

 • att säkerställa att kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna fungerar tryggt och störningsfritt samt
 • att trygga samhällets livsviktiga funktioner.

Cybersäkerhetscentrets CERT-tjänster hjälper i frågor som gäller informationssäkerhet. Utöver allmän information kan hjälpen vara av teknisk natur.

Cybersäkerhetscentres varningar, sårbarhetsmeddelanden, anvisningar och övriga meddelanden kan läsas på vår www-sidor (Extern länk), via RSS och e-postdistribution  (på finska) samt på text-tv (Extern länk).

Ta kontakt till exempel i följande situationer:

 • attacker och attackförsök mot internets infrastruktur, såsom namntjänster och stamnätet
 • automatiska och omfattande attacker och attackförsök mot webblatser
 • allvarliga attacker och attackförsök mot telenätet
 • upptäckt och försök av nya sätt att göra attack
 • informationssäkerhetskränkningar eller försök av kränkningar mot privatpersoners, företags, organisationers eller förvaltningens informationssystem. 

  Kontaktuppgifter 

  CERT-FI
  Öpettidenvardagar kl. 9-15
  BesökadressDynamicum, Erik Palméns plats , 00560 HELSINGFORS
  Kundservicenummer0295 345 630 (lna/msa)
  E-postcert (at) traficom (punkt) fi
  Övriga kommunikationskanaler:Facebook (Extern länk) och Yles text-tv (Extern länk) samt Twitter (Extern länk)

  Vi behandlar konfidentiellt alla uppgifter vi får.

  PGP-nycklar

  Alla CERT-FI PGP-nycklar är signerade med nyckelsigneringsnyckeln (NCSC-FI Key Signing Key ). Huvudnyckeln och signeringsnyckeln är gilitig i ett år, de andra nycklarna i 5 år.

  De nya nycklarna
  NyckelE-postaddressNyckel-IDFingeravtryckAnvändingssyfte
  NCSC-FI INCIDENT RESPONSE (2019) cert@traficom.fi0xC1E3697DA9A2 06E4 CBD2 FACF 624E 4479 B5FE 1E0C C1E3 697DHuvudnyckel
  NCSC-FI VULNERABILITY CO- ORDINATION  vulncoord@traficom.fi0x0C9462BCD1B2 0339 5529 9CF2 9C7E FDCE 0055 7E48 0C94 62BCKoordination av sårbarhetsprojekter
  NCSC-FI ADVISORY SIGNING KEY (2019) ncsc-fi-alert@traficom.fi0x7D662B175D13 9A81 405D CB38 DBD9 0F53 834A B28B 7D66 2B17Signering av meddelanden och rapporter
  NCSC-FI NEWSFEED SIGNING KEY (2019) ncsc-fi-newsbot@traficom.fi0x23257D983369 A1C2 809D 9EED EBF0 4F37 9C35 B1D8 2325 7D98Signering av dagliga nyhets- och sårbarhetssammandrag
  NCSC-FI KEY SIGNING KEY (2018-) -0xFE17280F96F2 06C3 4798 F3C5 1DD5 D686 4A4D EFC1 FE17 280FSignering av NCSC-FI nycklar (från 4/2018)
  CERT-FI KEY SIGNING KEY -0xFF3244348A30 6AB1 D87F 9C2C B480 7366 B1FC D8F8 FF32 4434Signering av NCSC-FI nycklar (till 3/2018)
  NCSC-FI AUTOREPORTER (2018-2023) cert-fi-autoreporter@traficom.fi0xA0F2FEC19158 538A 6AB3 83F7 AC6B A34F 889B D49A A0F2 FEC1Signering av Autoreporter-rapporter