Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

CERT

Cybersäkerhetscentrets CERT-verksamhet har till uppgift att förebygga säkerhetsöverträdelser och informera om frågor som gäller informationssäkerhet.

CERT-FI:s uppgifter är

 • att undersöka kränkningar av och hot mot informationssäkerheten i nättjänster, kommunikationstjänster och mervärdestjänster
 • att samla in information om sådana händelser och att informera allmänt om informationssäkerhetsfrågor
 • att informera om informationssäkerhetsärenden.

Syftet med CERT-FI:s verksamhet är

 • att säkerställa att kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna fungerar tryggt och störningsfritt samt
 • att trygga samhällets livsviktiga funktioner.

Cybersäkerhetscentrets CERT-tjänster hjälper i frågor som gäller informationssäkerhet. Utöver allmän information om informationssäkerhet kan vi hjälpa till med den tekniska utredningen av allvarliga informationssäkerhetskränkningar.

Cybersäkerhetscentres varningar, sårbarhetsmeddelanden, anvisningar och övriga meddelanden kan läsas på vår www-sidor (Extern länk), via RSS och e-postdistribution  (på finska) samt på text-tv (Extern länk).

Ta kontakt till exempel i följande situationer:

 • attacker och attackförsök mot internets infrastruktur, såsom namntjänster och stamnätet
 • automatiska och omfattande attacker och attackförsök mot webblatser
 • allvarliga attacker och attackförsök mot telenätet
 • upptäckt och försök av nya sätt att göra attack
 • informationssäkerhetskränkningar eller försök av kränkningar mot privatpersoners, företags, organisationers eller förvaltningens informationssystem. 

  Kontaktuppgifter 

  CERT-FI
  Öpettidenvardagar kl. 9-15
  BesökadressDynamicum, Erik Palméns plats , 00560 HELSINGFORS
  Kundservicenummer0295 345 630 (lna/msa)
  E-postcert (at) traficom (punkt) fi
  Övriga kommunikationskanaler:Facebook (Extern länk) och Yles text-tv (Extern länk) samt Twitter (Extern länk)

  Vi behandlar konfidentiellt alla uppgifter vi får.

  PGP-nycklar

  Alla CERT-FI PGP-nycklar är signerade med nyckelsigneringsnyckeln (NCSC-FI Key Signing Key ). Huvudnyckeln och signeringsnyckeln är gilitig i ett år, de andra nycklarna i 5 år.

  De nya nycklarna
  NyckelE-postaddressNyckel-IDFingeravtryckAnvändingssyfte
  NCSC-FI INCIDENT RESPONSE (2022) (Extern länk)cert@traficom.fi0x5DDBB7DE089F 5347 47F7 FCEC C380  8303 E7C4 3632 5DDB B7DEHuvudnyckel
  NCSC-FI VULNERABILITY COORDINATION (2021-2026) vulncoord@traficom.fi0xC7EF5F6FFE9C 501C FFF6 1A96 F271  7D54 6836 FD35 C7EF 5F6FKoordination av sårbarhetsprojekter
  NCSC-FI ADVISORY SIGNING KEY (2022) (Extern länk)ncsc-fi-alert@traficom.fi0xF7F530E3A244 6687 814E 1961 B412  0FA3 8505 C2AD F7F5 30E3Signering av meddelanden och rapporter
  NCSC-FI NEWSFEED SIGNING KEY (2022) (Extern länk)ncsc-fi-newsbot@traficom.fi0x3C80946CDBF4 EB28 6699 57DB 43A3  1B05 E9EA 65EA 3C80 946CSignering av dagliga nyhets- och sårbarhetssammandrag
  NCSC-FI KEY SIGNING KEY (2018-) -0xFE17280F96F2 06C3 4798 F3C5 1DD5 D686 4A4D EFC1 FE17 280FSignering av NCSC-FI nycklar (från 4/2018)
  CERT-FI KEY SIGNING KEY -0xFF3244348A30 6AB1 D87F 9C2C B480 7366 B1FC D8F8 FF32 4434Signering av NCSC-FI nycklar (till 3/2018)
  NCSC-FI AUTOREPORTER (2018-2023) cert-fi-autoreporter@traficom.fi0xA0F2FEC19158 538A 6AB3 83F7 AC6B A34F 889B D49A A0F2 FEC1Signering av Autoreporter-rapporter