Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Satellitnavigation

Transport- och kommunikationsverket Traficom är den myndighet som ansvarar för det europeiska satellitnavigationssystemet Galileos tjänsteproduktion i Finland. Vi samarbetar med nationella aktörer och det europeiska Galileo-samarbetet.

TJÄNST: YouTube

Galileo – Euroopan satelliittinavigointijärjestelmä (European GNSS Agency / Youtube)

Vänligen beakta att när du går till YouTubes sidor har YouTube sin egen praxis om kakor och integritetsskyddet.

Du kan titta på videon här:

Vad är Galileo?

Galileo är ett globalt satellitnavigationssystem som skapats av Europeiska unionen och det enda som administreras av civila myndigheter. Andra motsvarande globala system är det amerikanska GPS, det ryska GLONASS och det kinesiska BeiDou. Dessa system administreras av försvarsförvaltningen.

Europeiska unionen (EU) och dess medlemsstater bestämmer om Galileo-systemets genomförande och användning. De mest kritiska tjänsterna i Galileo-systemet kan användas av EU:s medlemsstater även i krissituationer, vilket satellitnavigationssystem som administreras av andra aktörer inte kan garantera till hundra procent.

En stor del av Galileo-systemets tjänster är redan i bruk. Avsikten är att år 2020 inleda Full Operational Capability (FOC)-skedet dvs. full tillgång till de öppna bastjänsterna (den öppna tjänsten och räddningstjänsten). Beträffande myndighetstjänster och andra specialtjänster är tanken att Galileo ska vara fullt operativt senast i slutet av 2025. Arbetet med att utveckla systemet fortsätter även efter 2025.

Många nyare terminaler, till exempel mobiltelefoner och smarta enheter för konsumenter, stöder redan Galileos tjänster. För att kunna använda tjänsterna på andra enheter krävs i vissa fall programvaruuppdateringar.