Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Satellitnavigation

Transport- och kommunikationsverket är ansvarig myndighet för offentlig reglerad satellittjänst (Public Regulated Service, PRS) av det europeiska satellitnavigationssystemet Galileo och samarbetar med nationella aktörer och det europeiska Galileo-kollektivet.

TJÄNST: YouTube

Galileo – Europas satellitnavigationssystem (EUSPA - EU Agency for the Space Programme / YouTube)

Vänligen beakta att när du går till YouTubes sidor har YouTube sin egen praxis om kakor och integritetsskyddet.

Du kan titta på videon här:

Vad är Galileo?

Galileo är ett globalt satellitnavigationssystem som skapats av Europeiska unionen (EU) och det enda som administreras av civila myndigheter. Andra globala system är det amerikanska GPS, det ryska GLONASS och det kinesiska BeiDou. Dessa system administreras av försvarsförvaltningen.

Europeiska unionen och dess medlemsstater bestämmer om Galileo-systemets genomförande och användning. De mest kritiska tjänsterna i Galileo-systemet kan användas av EU:s medlemsstater även i krissituationer, vilket satellitnavigationssystem som administreras av andra aktörer inte kan garantera till hundra procent.

En stor del av Galileo-systemets tjänster är redan i bruk sedan 2016. Avsikten är att år 2024 inleda Full Operational Capability (FOC)-skedet dvs. full tillgång till bastjänsterna. Beträffande myndighetstjänster och andra specialtjänster är tanken att Galileo ska vara fullt operativt senast i 2026. Arbetet med att utveckla systemet fortsätter även efter detta. 

Många nyare terminaler, till exempel mobiltelefoner och smarta enheter för konsumenter, stöder redan Galileos tjänster. För att kunna använda tjänsterna på andra enheter krävs i vissa fall programvaruuppdateringar.

Offentlig reglerad satellittjänst (PRS)

Galileos andra tjänster

Uppdaterad