Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Vår NCSA-verksamhet ansvarar för säkerhetsfrågorna vid elektronisk dataöverföring och hanteringen av säkerhetsklassificerat material. NCSA-FI:s tjänster stöder organisationernas förebyggande säkerhetsarbete samt verksamhetsmöjligheter.

Ansvaret för internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet har decentraliserats till flera olika myndigheter i Finland. NCSA-FI ingår i säkerhetsmyndighetsorganisationen i Finland. Utrikesministeriet har det totala ansvaret för internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet. Ministeriet är den nationella säkerhetsmyndigheten (NSA, National Security Authority) som styr den nationella verksamheten, ansvarar bland annat för beredningen av internationella säkerhetsavtal samt styr och övervakar att internationellt särskilt känsligt informationsmaterial skyddas och att detta hanteras korrekt.

Försvarsministeriet, Skyddspolisen och huvudstaben är de övriga s.k. utsedda säkerhetsmyndigheterna (DSA, Designated Security Authority). Vi är en utsedd säkerhetsmyndighet och den nationella myndigheten för informationssäkerhet (NCSA, National Communications Security Authority) som ansvarar för säkerhetsfrågorna vid elektronisk dataöverföring och hanteringen av säkerhetsklassificerat material.

Huvudansvarsområden i verksamheten

Kontaktuppgifter

PGP-signeringsnycklar

NCSA-FI:s PGP-nycklar är signerade med nedanstående PGP-nycklar.

Uppdaterad