Monitorering och incidenthantering

Vi hjälper organisationer att upptäcka informationssäkerhetskränkningar mot dem. Vi bistår också i att utreda kränkningar.

Incidenthantering

Privatpersoner, företag och organisationer kan till oss anmäla kränkningar av informationssäkerheten de blivit utsatta för, t.ex. misstänkta skadliga program, phishing eller blockeringsattacker, samt kränkningsförsök.

På basis av de kontakter vi får kan vi vid behov erbjuda hjälp med att utreda och undersöka informationssäkerhetskränkningar samt koordinera nödvändiga åtgärder. Vi hjälper alla finländska aktörer inom ramen för tillgängliga resurser i respektive fall.

Åtgärderna kan vara till exempel

förmedling av information

kontakter med samarbetspartners och -nätverk

teknisk analys

juridisk rådgivning.

ANMÄLANDE

Du kan anmäla kränkningar av informationssäkerheten på en elektronisk blankett eller per e-post på cert@traficom.fi.

Vi har också jour 24/7 för statsförvaltningen och försörjningsberedskapskritiska aktörer. Dessa aktörer kan fråga efter journumret på cert@traficom.fi.

Nätmonitorering av riktade angrepp

Vi betjänar försörjningsberedskapskritiska aktörer och statsförvaltningen med hjälp av HAVARO (Extern länk), ett system som upptäcker och varnar för kränkningar av informationssäkerheten.

Via systemet kan vi i organisationens nättrafik upptäcka trafik som är skadlig eller avviker från det normala. Vi varnar kunden om upptäckta kränkningar. Vi sammanställer för kunden varningar om hot som upptäckts på andra håll samt gör upp rapporter om organisationens och sektorns informationssäkerhetsläge.

Mer information om att upptäcka allvarliga kränkningar får du via cert@traficom.fi.

Autoreporter

Vi använder Autoreporter-systemet i samarbete med teleföretagen för att avvärja skadliga program. Systemet får information om sådana skadliga program som härrör från Finland från nästan överallt i världen. Informationen förmedlas till teleföretag som underhåller abonnemang som sedan informerar sina kunder om incidenterna.

Mer information om Autoreporter

Mer information om Autoreporter får du via: cert@traficom.fi