Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Cybermätaren hjälper att få en helhetsbild av cybersäkerhetsriskerna

Informationssäkerhet Nu!

Vi har utvecklat en ny version av Cybermätaren på basis av respons från användare. Den nya versionen samt nytt stödmaterial finns tillgängliga på Cybersäkerhetscentrets webbsidor. Anmäl dig till vårens och höstens presentations- och utbildningsevenemang!