Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Dataintrången i Office 365 ökar – skydda dig, var på din vakt, sprid informationen!

Informationssäkerhet Nu!

Inbrott har skett i flera finländska organisationers Office 365-användarkonton. Nya dataintrång rapporteras dagligen. Cybersäkerhetscentret uppmanar alla Office 365-kunder att använda tvåfaktorsautentisering och begränsa användningen av vidarebefordring av e-post.

"Vuosikatsaus somekuva"