Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Har du dessa grundläggande färdigheter som gäller informationssäkerhet?

Informationssäkerhet Nu!

Att sörja för den egna informationssäkerheten är en viktig färdighet i den digitala omgivningen. I vår nya guide hittar du enkla knep som hjälper dig att förbättra informationssäkerheten hemma och på arbetsplatsen.

När det gäller it-brottslighet är orsakerna och konsterna många. I synnerhet otillräckligt skyddade webbtjänster och konton i sociala medier är lätta för brottslingar att komma över. Att bli bestulen på pengar, personuppgifter eller egna fotografier vållar mycket harm och allt får man inte nödvändigtvis tillbaka.

I vår nya guide får du reda på vad du kan göra för att enkelt säkerställa informationssäkerheten. Vi ger också råd om hur du ska gå till väga och vem du ska kontakta vid en kränkning av informationssäkerheten.

""

KOM ÅTMINSTONE IHÅG FÖLJANDE:

  • Använd starka lösenord och ett eget lösenord för varje tjänst du använder.
  • Öppna inte varje bifogad fil du får via e-post, varje poppuppfönster eller varje länk du får via sms.
  • Ta i bruk två- eller multifaktorsautentisering.
  • Säkerhetskopiera din viktigaste information och dina käraste fotografier till exempel till ett usb-minne som du sparar på en säker plats.
  • Uppdatera dina program och dina anordningar.
  • Om ett erbjudande låter för bra för att vara sant är det förmodligen ett bedrägeri.
  • Lämna inte ut till exempel lösenord eller bankkoder till någon per telefon eller e-post.
  • Om du misstänker att du har blivit offer för en personuppgiftsincident ska du meddela detta till din internetleverantör och till myndigheterna.