Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

I nätverken löser man cybersäkerhetsutmaningar tillsammans

Informationssäkerhet Nu!

Även om allt verkar vara i sin ordning på pappret är verksamhetsmodellerna för cybersäkerhetskriser ofta bristfälliga. I praktiska situationer sträcker sig verksamhetsmodellerna över organisationsgränserna i partnernätverken. Cybersäkerhetscentrets överdirektör Kalle Luukkainen önskar att fler i företagens högsta ledning skulle delta i nätverken.

Kalle Luukkainen, överdirektör, Cybersäkerhetscentret