Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Nätfiskemeddelanden med temat säker e-post resulterar till intrång i e-postkonton

Informationssäkerhet Nu!

Cybersäkerhetscentret har tagit emot ett stort antal anmälningar om nätfiskemeddelanden med säker e-post som tema. Den nya kampanjen blev aktiv i mitten av april och enligt Cybersäkerhetscentrets statistik har hackade e-postkonton observerats i tjugo olika organisationer. Enligt Cybersäkerhetscentrets bedömning har man i Finland skickat ett femsiffrigt antal nätfiskemeddelanden med säker e-post som tema. Användning av flerfaktorsautentisering är fortfarande ett effektivt sätt att förhindra kontointrång.