Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Så här ringer du ett nödsamtal vid nätstörningar

Informationssäkerhet Nu!

Nödsamtalen fungerar även om det finns en störning i operatörens nät till exempel under omfattande elavbrott. I vissa sällsynta fall kan det hända att nödsamtalet inte kopplas upp. Då kan du ringa ett nödsamtal om du stänger av telefonen, slår den på igen och ringer nödsamtalet när telefonen frågar efter din lösenkod eller PIN-kod.

Nödsamtalens funktion i mobilnät har säkerställts på många olika sätt. I allmänhet går det att ringa ett nödsamtal även om till exempel en storm har medfört ett omfattande elavbrott som stängt av flera basstationer. Då kan det bli ett skuggområde i en operatörs nät och det går inte att ringa normala samtal från detta skuggområde. Uppringarens mobil meddelar då att det inte finns någon uppkoppling till nätet.

Nödsamtalet är en speciell tjänst i nätet. Om mobilen inte vid uppringning av nödsamtal får kontakt med din operatörs nät, försöker den automatiskt ringa nödsamtalet via vilket annat mobiltelefonnät som helst som har täckning. Det skulle alltså vara möjligt att ringa ett nödsamtal även när normala samtal inte fungerar.

I vissa sällsynta störningar kan din operatörs basstationer fungera men de är inte kopplade till telefoncentralen och därför blir inga samtal uppkopplade. En sådan situation gör det svårt att också ringa nödsamtal då det ur mobilens synvinkel är så att din egen operatörs nät fungerar när mobilen får kontakt med den egna operatörens basstation. Då kan du ringa ett nödsamtal så att du först stänger av din mobil och sedan kopplar den på igen och ringer nödsamtalet när telefonen frågar efter din lösenkod eller PIN-kod.

Ordningen, enligt vilken din telefon begär koderna, beror på telefonens modell. Skärmen där du ger in din lösenkod (lock code) eller PIN-kod har en knapp till exempel med texten ”Nödsamtal”. Genom att klicka på knappen kan du slå 112 och ringa ett nödsamtal. Samtalet kopplas automatiskt till närmaste nät med bäst täckning.

Du kan också ringa ett nödsamtal från någon annans mobil även om du inte vet deras lösenkod eller PIN. Skärmen där lösenkoden finns har den ovan nämnda nödsamtals-knappen som du kan klicka på för att ringa 112.