Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Säker användning av Bluetooth på smarta enheter

Informationssäkerhet Nu!

Applikationen som spårar coronaexponering bidrar till att bryta smittkedjorna och dämpa virusets spridning. Spårningen baserar sig på tekniken Bluetooth Low Energy (BLE): enheterna märker att de är nära andra enheter utifrån BLE-signalernas styrka. I den här artikeln rättar vi till antaganden och besvarar frågor som gäller informationssäkerhetsrisker kopplade till användningen av Bluetooth.

""