Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Våra tips för säkert distansarbete

Informationssäkerhet Nu!

Vi lever i tider med ökat distansarbete då många anställda har börjat jobba på hemmakontoret. Också en stor del av skolelever har börjat studera på distans. Trots ökat hemarbete räcker de finländska kommunikationsnätens kapacitet för elektronisk ärendehantering och distansarbete. Videokonferenser och e-post kräver inte mycket dataöverföringskapacitet. Läs våra tips för säker och smidig distansarbete hemma.

1. Följ arbetsgivarens anvisningar för distansarbete

2. Uppdatera din dator regelbundet

3. Använd betrodda och skyddade nät

4. Använd de verktyg som arbetsgivaren erbjuder

5. Se till att konfidentiell information inte avslöjas till utomstående 

6. Bra lösenfraser för olika tjänster

7. Se upp för bedrägerier!

8. Kom ihåg pauser och vila

Den ursprungliga artikeln publicerades 19.03.2020 på finska. (Extern länk)