Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Varningen om nätfiske av Office 365-koder har slopats

Informationssäkerhet Nu!

Office 365-varningen som varit i kraft för över ett år har raderats då det inte har förekommit några nya phishingmetoder på sistone. Som hot har phishing av inloggningsuppgifter till Office 365 inte minskat utan uppgifterna används fortfarande för dataintrång varje dag.