Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Meltdown- och Spectre-attackerna utnyttjar problem i processorerna

Sårbarhet1/2018

Meltdown och Spectre är attacker som utnyttjar processorernas sätt att förutse och exekvera instruktioner i förväg. Med attackerna är det möjligt att förbigå skyddet av processorernas minne. Sårbarheterna påverkar speciellt servermiljöer med många användare. Där kan en användare ta del av andra användares konfidentiella information.

Du hittar mest aktuell information på våra finskspråkiga sidor.

Målet

  • Arbetsstationer och slutanvändarapplikationer
  • Servrar och serverapplikationer

Attackmetoden

  • På distans
  • Lokalt

Inverkan

  • Att förbigå säkerheten
  • Anskaffning av konfidentiell information

Åtgärdandet

  • Korrigerande programuppdatering
  • Problembegränsning
  • Ingen uppdatering

Publicerad 04.01.2018 kl. 09:48