Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Tillgänglighetsutlåtande för Störningshanteringssystemet (Häiriönhallintajärjestelmä, HHJ)

Traficom strävar efter att garantera Störningshanteringssystemets tillgänglighet enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Störningshanteringssystemet på adressen https://eservices.traficom.fi/HHJ/ (Extern länk)

Tillgänglighetsstatus

Detta system uppfyller inte en stor del av de kritiska kraven i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1 nivå A och AA. Försummande av kraven samt de undantag som tillämpas på kraven anges nedan. Systemet förnyas för närvarande, och det nya systemet ska lanseras inom 2023.

Utarbetandet av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande skrevs den 18 oktober 2021. Utlåtandet baserar sig på en utomstående expertorganisations (Eficode Oy) bedömning av huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 (Extern länk).

Respons och kontaktuppgifter

Har du upptäckt en brist i tillgängligheten på vår webbplats? Meddela oss om det så gör vi vårt bästa för att kunna erbjuda informationen och innehållet i en tillgänglig form så snart som möjligt!

Lämna respons på tillgängligheten via denna webblankett (Extern länk)

Cybersäkerhetscentret ansvarar för tillgängligheten på Transport- och kommunikationsverket Traficoms Cybersäkerhetscenters webbplats och för hanteringen av respons.

Verkställighetsförfarande

Om du upptäcker brister i tillgängligheten, skicka först respons till webbplatsadministratören. Svaret kan dröja 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte har fått något svar efter två veckor, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

Uppdaterad