Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom strävar efter att garantera sin webbplats tillgänglighet i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen kyberturvallisuuskeskus.fi.

Situationen beträffande webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats uppfyller kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) (Extern länk) till vissa delar. Däremot uppfyller webbplatsen de kritiska kraven på nivåerna A & AA enligt WCAG-kriterierna. Krav som inte iakttagits och tillämpliga undantag från kraven nämns nedan.
 

Bristerna försöker åtgärdas under år 2023.

Vissa typer av innehåll omfattas inte av den tillämpliga lagstiftningen

Följande innehåll och/eller funktioner är inte tillgängliga eftersom de inte omfattas av den lagstiftning som tillämpas (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019).

  1. På Traficoms Youtube-kanal och Dreambroker-tjänst finns videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020.  En del av detta videoinnehåll saknar textning och/eller syntolkning. Enligt lagen behöver videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020 inte retroaktivt göras tillgängligt eller tas bort.

Uppgörande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats den 20 september 2019.

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i EU-direktiv 2016/2102.

Utlåtandet granskades senast den 26 juni 2023.

Respons och kontaktuppgifter

Noterade du brister i tillgängligheten på vår webbplats? Meddela oss så gör vi vårt bästa för att kunna erbjuda information och innehåll i ett tillgängligt format så fort som möjligt!

Lämna respons om tillgängligheten på denna webblankett (Extern länk)

Ansvaret för tillgänglighet på webbsidorna för Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom och för hantering av respons ankommer på Cybersäkerhetscentret.

Genomförande

Om du noterar tillgänglighetsproblem på webbplatsen, lämna först respons till webbplatsens administratör. Svaret kan dröja 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte har fått något svar efter två veckor, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats tillgänglighetskrav.fi finns information om hur du lämnar in ett klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

Uppdaterad