Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Uppdatering av Adobe Flash Player

Sårbarhet4/2018

Adobe har publicerat en kritisk uppdatering av Flash Player.Uppdateringspaketet APSB18-03 omfattar en kritisk uppdatering av Adobe Flash Player. Den sårbarhet som nu rättats har enligt Adobe utnyttjats för riktade attacker i Windows-miljöer. Sårbarheten har även rättats i andra opertivsystems Flash-versioner.

Du hittar mest aktuell information på våra finskspråkiga sidor.

Målet

  • Arbetsstationer och slutanvändarapplikationer

Attackmetoden

  • På distans
  • Utan användarens medverkan

Inverkan

  • Exekvering av godtyckliga kommandon
  • Anskaffning av konfidentiell information

Åtgärdandet

  • Korrigerande programuppdatering

Publicerat 07.02.2018 kl. 09:39