Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

På den här webbsidan finns råd och information som du kan använda som stöd när du väljer. De här instruktionerna hjälper dig att förstå vad kakor och andra tekniska lösningar som är jämförbara med dem är, varför sådana sparas på användarnas utrustning och vad ändamålet med dem är. I instruktionerna finns också tips om hur du själv kan påverka vilken information som sparas på din dator och om hur du kan bedöma huruvida tjänsteleverantörernas användning av kakor följer lagens krav.

Kakor och annan information som registreras på användarnas terminalutrustning samt användningen av denna information

Har du undrat varför du får frågor om ditt samtycke till användning av kakor och annan information som sparas på din dator, när du surfar på internet? Eller varför du måste välja vilka av dina uppgifter du ger en app tillgång till, när du laddar ned appen? Med de här frågorna säkerställer tjänsteleverantörerna att de har ditt lov att använda dina uppgifter. Därför är det viktigt att du funderar på vad du tillåter.

Råd till dig som använder webbplatser

Uppdaterad