Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Anmäl ändringar i identifieringsverktyg

Anmälan om ändringar i tjänster för identifieringsverktyg hos leverantör av identifieringstjänster

Tjänstebeskrivning

Leverantörer av identifieringstjänster ska göra en anmälan om ändringar i verksamheten. Syftet med anvisningen 214/2016 O om anmälningar om identifieringstjänster och betrodda tjänster är att för aktörerna klarlägga vilka uppgifter de anmälningar som enligt bestämmelserna ska lämnas till tillsynsmyndigheten ska innehålla. I anvisningen beskrivs också anmälningsprocesserna. Mer information om ämnet finns också i föreskrift 72.

Gå till tjänsten

Ändring av identifieringsverktyget(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri