Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Anmäl ändringar i tjänster för identifieringsförmedling

Anmälan om ändringar i tjänster för identifieringsförmedling hos leverantörer av identifieringstjänster

Leverantörer av identifieringstjänster ska göra en anmälan om ändringar i verksamheten. Syftet med anvisningen 214/2016 O om anmälningar om identifieringstjänster och betrodda tjänster är att för aktörerna klarlägga vilka uppgifter de anmälningar som enligt bestämmelserna ska lämnas till tillsynsmyndigheten ska innehålla. I anvisningen beskrivs också anmälningsprocesserna. Mer information om ämnet finns också i föreskrift 72.

Gå till elektroniska tjänster