Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Anmäl kränkning av informationssäkerhet

Anmäl till oss kränkningar av informationssäkerheten, t.ex. nätfiske eller överbelastningsangrepp eller försök till dem. Denna blankett är avsedd för privatpersoner, företag och organisationer för vilka det inte finns någon särskild blankett.

På basis av kontakterna utreder vi kränkningar och hot om kränkningar av informationssäkerheten för nättjänster, kommunikationstjänster och mervärdestjänster, samlar in information om dessa incidenter och informerar om informationssäkerhetsärenden. Vi bistår också i informationssäkerhetsfrågor. Hjälpen kan vara av allmän eller teknisk karaktär.

Virussampel

Om ditt meddelande omfattar ett virussampel, spara det i en zip-fil och skydda filen med lösenordet "infected".

Särskilda blanketter

Teleföretag, tillhandahållare av identifieringstjänster och betrodda tjänster och aktörer som omfattas av NIS-direktivet har sina egna blanketter för att anmäla kränkningar av informationssäkerheten eller störningar.