Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Anmäl kränkning av informationssäkerhet

Privatpersoner, företag och organisationer kan till Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom anmäla säkerhetsöverträdelser de blivit utsatta för, t.ex. phishing eller överbelastningsangrepp samt kränkningsförsök.

På basis av kontakterna utreder Cybersäkerhetscentret säkerhetsöverträdelser för nättjänster, kommunikationstjänster och mervärdestjänster, samlar in information om dessa händelser och informerar om informationssäkerhetsärenden.

Särskilda blanketter

Teleföretag, tillhandahållare av identifieringstjänster och betrodda tjänster och aktörer som omfattas av NIS-direktivet har sina egna blanketter för att anmäla kränkningar av informationssäkerheten eller störningar.