Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Anmäl störningar i betrodda tjänster

Anmälan om säkerhetsincidenter eller integritetsförluster i betrodda tjänster

Tjänstebeskrivning

Alla tillhandahållare av betrodda tjänster ska underrätta tillsynsorganet om säkerhetsincidenter eller integritetsförluster. Syftet med anvisningen 214/2016 O om anmälningar om identifieringstjänster och betrodda tjänster är att för aktörerna klarlägga vilka uppgifter de anmälningar som enligt bestämmelserna ska lämnas till tillsynsmyndigheten ska innehålla. I anvisningen beskrivs också anmälningsprocesserna. Mer information om ämnet finns också i föreskrift 72.

Gå till elektroniska tjänster