Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Anmälan om upphörande med tillhandahållande av identifieringstjänster

Anmälan om upphörande med tillhandahållande av tjänster för identifieringsförmedling eller tjänster för identifieringsverktyg

Tjänstebeskrivning

Leverantörer av identifieringstjänster ska göra en anmälan om verksamheten upphörs. Syftet med anvisningen 214/2016 O om anmälningar om identifieringstjänster och betrodda tjänster är att för aktörerna klarlägga vilka uppgifter de anmälningar som enligt bestämmelserna ska lämnas till tillsynsmyndigheten ska innehålla. I anvisningen beskrivs också anmälningsprocesserna. Mer information om ämnet finns också i föreskrift 72.

Gå till tjänsten