Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Centrala försörjningsberedskapskritiska aktörer och tjänsteleverantörer ska rapportera incidenter i sina nätverks- och informationssystem till myndigheter.

Tjänstebeskrivning

Med denna blankett kan du rapportera it-säkerhetsincidenter till tillsynsmyndigheterna inom din sektor i enlighet med EU:s direktiv om säkerhet i nätverks- och informationssystem. Samtidigt kan du också göra en frivillig rapport om störningen till oss (Cybersäkerhetscentret).

Försörjningsberedskapskritiska aktörer och centrala leverantörer av digitala tjänster är skyldiga att rapportera informationssäkerhetsincidenter till tillsynsmyndigheten inom respektive sektor.

Rapporteringsskyldiga aktörer är:

Det är fortfarande möjligt att frivilligt rapportera it-säkerhetsincidenter även till oss (Cybersäkerhetscentret) då den som rapporterar får hjälp av vår Lägescentral samt förtroendenätet för utredning av incidenter och delning av information.

Vi gör en officiell sammanfattande rapport av tillsynsmyndigheternas rapporter en gång om året och lämnar den till EU. Cybersäkerhetscentret samordnar det nationella och internationella samarbetet och är Finlands kontaktpunkt vid informationsutbyte mellan EU:s medlemsstater.

Gå till elektroniska tjänster 

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri